Jerusalem både der og her

Ferske inntrykk fra Israel/Palestina og en historisk byvandring som garantert vil fortelle deg noe nytt om Trondheim, er tema for de to kommende søndagene i Trondheim metodistkirke. Du gjør lurt i å komme  – og du vil få høre om Jerusalem begge søndagene!

Søndag 22. Oktober har Stephanie Buadu ansvaret for gudstjenesten kl. 11.00. Stephanie studerer i Trondheim, og er leder for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsarbeid (MBU) i Norge. I Juni i år deltok hun i Young Leaders Pilgrimage to the Holy Land (Israel og Palestina). Arrangør var Young Peoples Ministeries i United Methodist Church. Deltakerne var mellom 18 og 35 år, og Stephanie var plukket ut som eneste representant fra vår sentralkonferanse (Norden, Baltikum og Russland).

Gjennom gudstjenesten vil Stephanie dele av sine opplevelser, inntrykk og refleksjoner etter å ha reist omkring på bibelsk jord sammen med unge metodistledere fra store deler av verden og møter med både israelere, palestinere, kristne, jøder og muslimer. (Unge metodister med et internasjonalt hjerte, anbefales forøvrig generelt å sjekke Young People’s Ministeries hjemmeside: https://umcyoungpeople.org )

Trondheims «himmelske Jerusalem»

Søndag 29. Oktober kl. 11.00 starter vi en byvandring fra kirken, med kunsthistoriker Håkon Andersen som særdeles kvalifisert og kunnskapsrik guide.  Byvandringen vil ha start og mål i kirken, og avsluttes med enkel kirkekaffe i Wesleysalen.

Håkon er et oppkomme av informasjon om Trondheim Han minner på forhånd om at Metodistkirken ligger i byens eldste strøk, i den krokete Krambugata fra middelalderen. En rekke kirker lå sørover opp mot Nidarosdomen (Klemenskirken, Olavskirken, Korskirken, Gregoriuskirken o.a.).

trhumc-byvandring-hc3a5kon.jpgUnderveis vil han redegjøre for historien om en rekke bygninger og gater i byen, med tilhørende anekdoter og fakta. Vi tør definitivt utlove en ”det visste-jeg-ikke-garanti” for samtlige deltakere på byvandringen! Ikke minst vil Håkon stanse på Torvet, som faktisk er et bilde på ”det himmelske Jerusalem”! Mange av byens sentrale gater har også en bredde som har sammenheng med gammel bibeltolkning (Bibelens tall)! Dermed blir det på sitt vis en klar forbindelse mellom de to kommende søndagene; Israel/Palestina og Trondheim!