Stephanie deltar i økumenisk credo i Nidarosdomen

Stephanie Buadu fra Trondheim Metodistkirke deltar i framføringen av trosbekjennelsen under den store, direkte tv-sendte reformasjonsdags-gudstjenesten i Nidarosdomen tirsdag 31.oktober. Både kongeparet og kronprinsparet skal være til stede på gudstjenesten sammen med store deler av det offisielle Norge. 

trhumc-stephanie-domen1I gudstjenesten skal Stephanie (bildet over), sammen med representanter for flere kirkesamfunn, delta i bekjennelsen av et credo (trosbekjennelse) – ledet av biskop Bernt Eidsvig fra Den katolske kirke. Dette credoet ble også brukt under reformasjonsfeiringen i Det Lutherske Verdensforbundet i mai i år, og i Nidarosdomen skal unge stemmer fra ulike kirkesamfunn lese forklaringer til de tre trosartiklene – hva betyr det å tro i dag?

Preses i den lutherske kirken i Norge, biskop Helga Byfugllien har under hele planleggingen understreket at reformasjonsdags-gudstjenesteni Nidarosdomen skal være økumenisk. Gjennom domprost Ragnhild Jebsen ble vår menighet oppfordret til å finne en ung representant til å delta, og Stephanie Buadu tok utfordringen på strak arm. Stephanie er Oslo-jente med røtter fra Ghana. Hun studerer i Trondheim og er aktiv i vår menighet. Hun er også leder for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund i Norge.

”Det er av stor betydning at ein heil kyrkjefamilie stemmer i truvedkjenninga saman”, sier domprost Ragnhild Jebsen på sitt klingende nynorsk. Hun er glad for at Trondheim Metodistkirke deltar med en flott og representativ ungdom som Stephanie Buadu.

maria mittet2
Maria Haukaas Mittet (metodist)

Og Stephanie er ikke eneste metodist som deltar aktivt i denne historiske gudstjenesten. Det blir nemlig solosang av sangartisten Maria Haukaas MIttet – og Maria er også metodist! (Gift med skuespilleren / sangeren / musikeren Hans-Marius Hoff Mittet, som er sønn av Trondheimsmetodisten Nils Mittet ).

Preses og biskop Helga Haugland Byfuglien skal preke på gudstjenesten. Det blir liturgisk dans ved Sigmund Hestad. Flere kor fra Nidarosdomen deltar. En sentral del av liturgien blir framføringen  av fem ”økumeniske imperativ” – som inngikk i den store gudstjenesten i Lund under pave Frans offisielle besøk i Sverige for et år siden.

Tirsdag er det altså nøyaktig 500 år siden munken Martin Luther offentliggjorde sine teser om avlaten – en dramatisk hendelse som ble starten på reformasjonen og som grunnleggende påvirket både den videre kirkehistorien og politiske historien i Europa og store deler av verden.

Det er selve den store nasjonale Reformasjonsdags- jubileumsgudstjenesten som skal feires i Nidarosdomen tirsdag. Gudstjenesten begynner kl. 19.30 og Nrk forkorter selveste Dagsrevyen for å kunne sende hele gudstjenesten direkte.

Det er invitert omkring 400 gjester, med Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit i spissen for Stortingspresident og visepresident, og hele det offisielle kirke-Norge med representanter for Kirkerådet, Norges kristne Råd, Mellomkirkelig Råd, Samisk kirkeråd og alle den norske kirkes biskoper.  Som offisiell representant for Metodistkirken i Norge møter tilsynsmann Øyvind Helliesen. Han er  for anledningen ”stand-in” for biskop Christan Aslted som da befinner seg i USA.

I tillegg til de inviterte gjestene, er gudstjenesten i Nidarosdomen åpen for alle som har lyst til å komme, men det kan nok lønne seg å møte i ganske god tid…

Foruten selve jubileumsgudstjenesten er det lagt opp til et omfattende ”reformasjonsdagsprogram ”i Trondheim tirsdag, med en rekke foredrag, konserter og arrangementer som er åpne for alle. Det kan du lese mer om her: http://www.nidarosdomen.no/nyheter/2017/reformasjonsdagen-31-oktober