Ugress og løv ga tapt for US Marines

14 US Marines anført av sin feltprest, løytnant Glenndon Genthner,  gjennomførte på eget initiativ og ønske en høstdugnad utenfor Trondheim Metodistkirke i dag. 7 plastsekker ble fulle av ugress og løv.

usmc2
Feltprest Glenndon Genthner i rød boblejakke tok ivrig tak sammen med soldatene

Soldatgruppen tilhører US Marine Corps-styrken på ca 350 mann som for tiden har tilhold på Værnes. Dette er den andre kontingenten US Marines etter at avtalen om å bruke Værnes som øvingsbase for marinesoldater ble satt ut i livet på senvinteren i år.

Menigheten vår etablerte tidlig kontakt med amerikanerne. En gruppe soldater fra forrige kontingent deltok på vår internasjonale gudstjeneste i mars, og 26. november regner vi med at en gjeng fra nåværende kontingent kommer på den internasjonale gudstjenesten hvor biskop Hans Växby skal preke.

Feltprest Glenndon Genthner (luteraner) og hans assistent Gaven Hutcheson (metodist!) ivrer for at soldatene skal komme seg ut av leirområdet og gjøre nytte for seg lokalt (community-service) mens de er i Norge. Å hjelpe metodistene i Trondheim med å luke ugress langs kirkeveggen og rake løv, var en oppgave de fant meget velegnet og som de gjerne tilbød seg å utføre.

Og ikke bare det. Da arbeidet nærmest seg slutten, registrerte feltprest Glenndon at det var mye løv, skitt og rask nede i lysgrava som går langs hele kirkeveggen. Han ropte på en soldat, pekte ned og spurte: ”Hvordan føler du deg ved tanken på å klatre ned og rense opp der?” Svaret kom lynraskt og smilende: ”Very motivated, Sir!” (”meget motivert!”) Gitteret over lysgrava ble løftet vekk, tre soldater hoppet ned og renset lysgrava i løpet av kort tid.

Før dugnaden fikk soldatene en power-point-presentasjon om Metodistkirken og Trondheim Menighet av Ole-Einar Andersen. Menighetens historie med samemøtet i 1917 og den hemmelige jødiske synagogen under krigen, fascinerte soldatene som også ble med opp på kirkeloftet for å se hvor synagogen holdt til, og stedet hvor de jødiske torah-rullene og andre liturgiske effekter ble oppbevart under krigen.

usmc5Etter dugnaden fikk soldatene meget vel fortjent servert kaffe og nystekte vafler i Wesleysalen. Det gikk ned på høykant til siste dråpe og smule!

Feltpresten, Chaplain Glenndon, tilhører Missourisynoden i The Lutheran Church i USA. I tillegg til teologisk utdannelse har han også en doktorgrad i klinisk psykologi og har undervist (professor)  i psykologi før han gikk inn i feltpresttjenesten som i USA ikke bare er tverrkirkelig, men har geistelige/prester fra mange ulike religioner.