Stephanie forklarte troen for Kongen

Metodistkirken var sterkt representert under den store, tv-overførte, Reformasjonsdags-gudstjenesten i Nidarosdomen tirsdag kveld. Stephanie Buadu deltok i framsigelsen av trosbekjennelsen, tilsynsmann Øyvind Helliesen delte ut brødet ved en av nattverdstasjonene, og Maria Haukaas Mittet var solist med Nidarosdomen Guttekor!

NIDAROSDOMEN: 500 årsjubileum for reformasjonen
Stephanie leser forklaringen til den 2. trosartikkel. Foto: Richard Sagen

MBU-leder Stehpanie Buadu (bildet over) som studerer i Trondheim og er aktiv i vår menighet, leste forklaringen til det andre leddet i trosbekjennelsen, og den lød slik:

”Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud og sant menneske. Han har vist meg at alle mennesker er like mye verd. Han gjorde opp for syndene mine da han døde på korset. Han stod opp fra de døde og lever nå. Jeg tilhører ham, og vet at han er nær meg alle mine dager.”

Stephanie var forøvrig ikledd en vakker Hallingdalsbunad som hun  for anledningen hadde fått låne av domprost Ragnhild Jebsen. Også det et stykke økumenikk i praksis!  Stephanie var både takknemlig og glad for å få delta aktivt i den historiske gudstjenesten. «Gøy», sier hun til hjemmesiden!)

Det var den katolske kirkes biskop i Oslo, Bernt Eidsvig, som ledet framsigelsen av trosbekjennelsen. I seg selv en kirkehistorisk hendelse. Forklaringen til hvert ledd ble lest av unge medlemmer av ulike kirkesamfunn.

trhmuc-domen-maria
Maria Haukaas Mittet (metodist) fremførte en av de nyere norske salmene, «Du som styre straum og vind»,  som solist med  Nidarosdomens guttekor. (Foto: Kirken.no)

Metodistkirkens tilsynsmann (og tidligere pastor i Trondheim) Øyvind Heliesen deltok  både i nattverdsutdelingen og  i proklamasjonen av fem i”økumeniske imperativ” som er sterke uttrykk for forpliktelser om økt kirkelig fellesskap.

 ”Vi, kristne fra ulike kirkesamfunn, vil på ny forplikte oss til å søke synlig enhet, slik at vi sammen finner fram til hva enhet betyr i praksis, og alltid har enheten som mål”,  sa Øyvind Helliesen.

Den nye lutherske biskopen i Nidaros, Herborg Oline Finnset innledet imperativene med denne erklæringen: ”Vi som er samlet fra ulike kristne kirker, er kalt til å vandre sammen i et forsonet fellesskap. Vi vil lytte til hverandre og støtte hverandre, vi vil dele vår tro og våre ulike uttrykksformer med hverandre, og søke måter å samhandle på. Slik vil vi bygge tillit og forståelse, så kirkene kan utvikle sterkere relasjoner seg imellom.”

NIDAROSDOMEN: 500 årsjubileum for reformasjonen
Danseren Sigmund Hegstads liturgiske dans langs hele midtgangen opp til de kongelige gjestene under messeleddene Kyrie og Gloria, var en spesiell og sterk opplevelse. Foto: Richard Sagen

Gudstjenesten var fra første stund gjennomsyret av ønske om å vise kirkelig fellesskap og styrke dialogen , forståelsen og samarbeidet mellom ulike kirkesamfunn ut fra en erkjennelse av at det er mer som forener oss enn skiller oss.

Preses i den norske kirke, Helga Byfuglien prekte over temaet  ”Jeg skammer meg ikke for evangeliet”. Gudstjenesten bød på mye sang og musikk. Fantastisk å høre slik massiv og velklingende salmesang fra en smekkfull nasjonalhelligdom, støttet av Nidarosdomens Domkor, Guttekoret og Trondheim Vokalensemble. Mektig!!

 

 

Festgudstjenesten i Nidarosdomen, som var spesielt vakkert lyssatt og pyntet med blant annet «Luther-roser»,  markerte høydepunktet i den norske feiringen av 500-årsjubileet for reformasjonen. Blant gjestene i den stilig lyssatte katedralen var kong Harald, kronprinsparet, Stortingets president Olemic Thomessen, 1. visepresident Eva Kristin Hansen og kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland og en rekke biskoper, prester og representanter for kirke og samfunnsliv.