Kjærlighet som overgår all forstand….

For meg var ett av mange høydepunkt i siste søndagens gudstjeneste (26.11) noen av salmene vi sang av Charles Wesley:

”Love divine, all loves excelling,
Joy of Heav’n to earth come down;”

I norsk bearbeidelse går de første versene slik:
Kjærlighet som ei har like,

Med Guds Sønn kom til oss ned.

Nå Guds nådes kongerike

Er iblant oss med sin fred.

Jesus, livets lys og kilde,

Synd’res håp og salighet,

Vi i dine øyne milde

Ser Guds dyp av kjærlighet.

trhumc-kjell-w-tenker-vignettBlack Friday er ikke advent

Det slo meg at dette er en proklamasjon og et budskap som står i sterk kontrast til mye av det avisene var opptatt av den samme helgen. Der  handlet det mye  om Black Friday. Denne store handledagen ligger så tett opp til kirkeårets begynnelse at mange  derfor knytter  den sammen med adventsforberedelsene og tror begge begivenhetene er en del av en større helhet. Når høstmørket for alvor senker seg over by og land og regnbygene slår mot ruten går vi mann av huse i håp om å gjøre et godt kjøp.

Men for å rydde all mulig forvirring av veien:  ”Black Friday” var og er ikke innledningen til adventstiden. Selv om Black Friday og Advent altså faller sammen i tid, og knyttes til forberedelsene før julehøytiden, representerer de to helt forskjellige syn og tankemønster.

Rett nok har de det felles at det handler om forberedelse. Mens den ene handler om å øke fortjeneste, endre røde tall til sorte tall , dreier det andre seg om å forberede et komme som overgår alt vi kan ønske oss eller drømme om: Guds inntreden i vår verden. Det er feiringen av at Gud tok initiativet til en forsoningsprosess og valgte å komme oss i møte i Jesus.

Håp om en framtid

Men Advent er ikke bare en markering av en mer enn 2000 år gammel begivenhet i historien. Den bærer også håp i seg.  Håpet om en framtid.

Det er dette håpet – selv om det til tider kan synes svakt, og håpet om at Gud har oversikten og bryr seg – selv om han til tider synes å være mer fraværende en nærværende, som gir næring til forventningen om en framtid der fred og frihet, kjærlighet og nåde skal råde grunnen.

Så er spørsmålet hvordan vi forbereder oss; hvor vi leter etter det beste tilbudet og hvordan vi prioriterer tid og resurser. Ventetiden har verdi i seg selv; den som venter på noe godt ikke venter forgjeves.

Finish, then, Thy new creation;
Pure and spotless let us be;
Let us see Thy great salvation
Perfectly restored in Thee;
Changed from glory into glory,
Till in Heav’n we take our place,
Till we cast our crowns before Thee,
Lost in wonder, love, and praise