Møte med rabbinerens barnebarn

Kirkeloftet i Metodistkirken var som kjent hemmelig jødisk synagoge i 1941/42. Hovedårsaken var den jødiske rabbiner Abraham Isarel Jacobsons nære kontakt og vennskap med metodistpastor Einar Anker Nilsen. Rabbiner Jacobsons barne barn Seth jobber med en biografi om sin farfar, og han besøkte nylig kirken for å få vite mer om den unike kontakten og samarbeidet mellom den jødiske rabbineren og metodistpastoren.

Seth Jacobson hadde 26. november et to timer langt møte i kirken sammen med pastor Kjell Werner Rødder, Bjørn Gunnar Andersen og to representanter for det mosaiske Trossamfunn, synagogeleder Ralph Buchmann og Kristine Lehn fra Det jødiske museet.

rabbiner1
Fin stemning og god kontakt mellom jøder og metodister. Fra venstre  Kristine Lehn (Det jødiske museet) Bjørn Gunnar Andersen (Metodistkirken), Seth Jacobson (rabbiner Abraham Israel Jacobsons barnebarn), metodistpastor Kjell Werner Rødder og  synagogeleder Ralph Buchmann.

Rabbiner Abraham Israel Jacobson flyktet i 1940 til Sverige hvor sønnen Seth vokste opp og tok sin utdannelse. Seth og hans kone har nå i en årrekke bodd i Israel der han har vært forretningsmann. Nå er han pensjonist og skriver en biografi om sin farfar. Rabbiner Abraham Israel Jacobson hadde et svært innholdsrikt og dramatisk liv, blant annet gjorde han mye for å redde europeiske jøder under krigen ved å skaffe dem pass. Årene Abraham Israel Jacobson tjenestegjorde som rabbiner  i Trondheim (1925-40) var en meget viktig periode av hans liv, understreker barnebarnet.

 

rabbiner2
Seth Jacobson skriver på en biografi om sin farfar, rabbiner Abraham Israel Jacobson som hadde nær kontakt med metodistpastor Einar Anker Nilsen.

For noen uker siden tok Seth Jacobson kontakt med pastor Kjell Werner Rødder hvor han redegjorde for sin bakgrunn, og sitt biografiprosjekt. I samarbeid med det jødiske trossamfunnet i Trondheim ville han gjerne få til et møte i håp om å få fram ytterligere informasjon og dokumentasjon om samarbeidet mellom metodistpastor Einar Anker Nilsen, det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim og hans bestefar.

I løpet av møtet i kirken, kunne Bjørn Gunnar og pastor Kjell Werner gi Seth opplysninger som han satte stor pris på angående både Einar Anker Nilsen, den hemmelige synagogen og Anker Nilsens hjelp til å begrave to jødiske kvinner på jødenes kirkegård i Trondheim med en blanding av jødisk og metodistisk begravelsesrituale. ( Denne epiosden nevner også den kjente britiske krigshistorikeren Martin Gilberty i sin bok “The Unsung Heroes of the Holocaust” (2003), en historiker Seth. Som avslutning på besøket og samtalen ble Seth Jacobson også med opp på kirkeloftet/speiderrommet som fungerte som hemmelig synagoge. Han satte også pris på å høre om samlingen mellom representanter for dagens metodistmenighet og synagogen på kirkeloftet for et drøyt år siden.

Pastor Kjell Werner kunne fortelle Seth om sitt kjennskap til Anker Nilsen fra sin ungdom da Anker Nilsen var prest i Kjells hjemmemenighet, og fra studieårene på Øverås hvor Anker Nilsen var hans lærer. Bjørn Gunnar kjente Anker Nilsen fra pastorens senere besøk i Trondheim, hvor han ofte overnattet hos familien Andersen.

Seth Jacobson har etter møtet tatt kontakt og takket for det han opplevde som en meget rørende og givende samling.

( Du kan lese den spennende historien om den hemmelige synagogen på hjemmesiden vår ved å klikke på denne linken:  HEMMELIG SYNAGOGE