Levende julelenke

syngjul-1Med menigheten stående hånd i hånd, som en levende «julelenke» under velsignelsen, ble årets «Vi-synger-julen-inn»-gudstjeneste søndag 17. desember avsluttet. En symbolsterk og flott måte å understreke menighetens ønske om å være et inkluderende fellesskap på, hånd i hånd med alle mennesker.

Gudstjenestens tema var «Frykt ikke» – eksemplifisert og aktualisert gjennom ulike fortellinger i Bibelen hvor engler møter mennesker i ulike livssituasjoner. Et «godt budskap» til alle oss omkring 50 som var tilstede på en godt planlagt og gjennomført gudstjeneste, preget av mye sang og musikk. (Og på kort varsel «oppdatert» slik at blant annet ti amerikanske soldater fra Værnes opplevde seg velkommen og tatt hånd om med prekenmomentene oversatt til engelsk på eget ark, og sanger og bønner med både norsk og engelsk tekst på skjerm.) Gudstjenesten ble ledet av Ingerid Marie Hoggen, mens Jon Løvland var pianist, bandleder og predikant! Takk til begge!

Og nå er det snart julaften-gudstjeneste på det som er 4. søndag i advent! NB: Julaftengudstjenesten 24. desember starter kl. 15.00!