Juleglede i kirken

Menighetsstorfamilien gjorde som skrevet står i en av de gamle, solide julesalmene* og samlet seg til kirken – om de ikke kom fra absolutt ”hver gård og grend”, så møtte i alle fall 81 av ”de unge, gamle,  av kvinner og av menn”  fram til  julaftengudstjenesten i Metodistkirken.

Julaften-16Og alle som valgte å innlede julehøytiden i kirken fikk, som Maria i juleevangeliet, ord og inntrykk å ta med seg og grunne på i hjertet. Flott var det også å se og høre at flere av menighetsfamiliens barn og unge deltok med sang, musikk, lystenning og tekstlesing. Alle bidro til en variert og levende gudstjeneste på tvers av generasjoner; gjennomarbeidet og godt ledet av Sylvi Larsen Strømme og Synnøve Sivertsen.

 

En ”dramatisering” av juleevangeliet var gudstjenestens preken. Den hellige familie ble først funnet i kofferten som alltid åpnes med stor forventning under samtalen med barna på alle våre gudstjenester. Senere var denne afrikanske ”julekrybben” sentral i dramatiseringen hvor englene manifesterte seg i form av sprakende stjerneskudd, og hyrdene var blinkende telys som flokket seg om barnet i krybben. Effektfullt og fint!

 

Og selv om alle i kirken skulle videre til julaftenfeiring, så summet det skikkelig etter gudstjenesten og folk tok seg god tid til å ønske hverandre «så glad en julefest» (*) og glede seg over gjensyn med kjente som er kommet hjem på julebesøk. Mange benyttet seg også av anledningen og oppfordringen til å tenne lys i lysgloben etter gudstjenesten – og lysgloben ble full.

(*  ref 2. vers i julesalmen «Fra fjord og fjære» av M.B.Landstad)

Neste gudstjeneste i kirken er søndag 7. Januar. Da er det internasjonal gudstjeneste ved chaplain/feltprest Glenndon Genthner!