Guds tid er kvalitetstid

Selv i OL-tider handler «tid» ikke bare om minutter og hundre/tusendels sekunder. Gudstjenesten 18. februar hadde «Tiden er nå» som tema og der ble vi sterkt minnet om at Guds tid og timing er annerledes enn vår. I forhold til Gud handler tid ikke om kvantitet og utstrekning , men kvalitet og innhold. Ikke «kronos», men «kairos».

En tikkende klokkelyd var en effektiv og tankevekkende lydkulisse under gudstjenesten, og et bilde av den astronomiske klokken i Praha var bakgrunn for alle salmer og bønner på power-pointen.

astronomisk klokke kopiPastor Kjell Werner Rødder tok utgangspunkt i at gjennom hele menneskets histroie, har forsøkt å holde rede på tiden og årstidene. Tiden er blitt målt ved hjelp av alt fra solur, vannur og mekaniske klokker, til dagens ekstremt nøyaktige atomur som har en feilmargin på ett sekund hvert 30 millioner år….

Han påpekte også det paradoksale i at selv om vi har uendelig flere tidsbesparende apparater, maskiner og dingser enn noen mennesker før i historien, så opplever vi tid som et knapphetsgode.

Valg og prioritering

tiden-2–Ingen av oss kommer utenom tiden. Den styrer våre dager, våre valg og våre prioriteringer. Om tiden kommer eller går, er et filosofisk spørsmål. Men, det setter fokus på hvordan vi forholder oss til den – tiden, sa pastor Rødder i sin preken. Når tiden er så viktig i dagens samfunn, blir de valg og beslutninger vi gjør også viktige. Det handler om å fange øyeblikket, eller ”bruke den beleilige tid” som de gamle sa.

Grekerne i antikken hadde to ord for tid; «KRONOS» og «KAIROS». To helt forskjellige måter å forstå, forklare og oppleve «tid» på.  Kronos viser til målbar, kronologisk eller sekvensiell tid, mens kairos uttrykker en bestemt tidsperiode hvor noe spesielt skjer.

Som mennesker vil vi gjerne tvinge alt inn i «kronos-tid» – men Guds tid er «kairos».

Guds «timing» er annerledes enn vår.  Kairos kan ikke måles med en metronom eller atomklokkes nøyaktighet. Kairos sprenger et slikt tidsbegrep. Kairos måles i viktige øyeblikk. Eksistensielle, essensielle øyeblikk av ulik varighet – hvor det er øyeblikkets kvalitet og ikke kvantitet som teller.

Guds øyeblikk

 «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!»                     (Markus 1:14-15)

tiden1 

– Etter at døperen Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea. Han begynte å forkynne Guds evangelium med disse ordene; «Tiden er inne», sa pastor Rødder og gjentok Jesu aller første proklamasjon i følge Markus.

– Nå er Guds Kairos, det gylne øyeblikket. Kjærligheten blir ikledt kjøtt og blod når han som ikke aktet det for et rov å være Gud lik, ga avkall på sine fordeler og ble som en av oss.

tiden-7– Guds redningsaksjon er ved å fullføres. For de gode nyhetene, evangeliet, er dette at Gud elsker verden. Gode nyheter som omfatter alle; ikke bare de vellykkede, de som gjør karriere, de som lever et A-4 liv. Det innbefatter alle – også deg og meg, understreket pastor Rødder.

– Jesus kom, vandret han omkring og gjorde vel. Slik vokste Gudsriket fram der han dro omkring i gater og smug, på arbeidsplasser og torg. De trengte seg inn på ham, nysgjerrige, provoserte, fortvilte og håpefulle. De oppsøkte ham når han søkte ensomheten og forstyrret ham nattestid. Kairos. Guds øyeblikk. Nå!

– Og slik er det vel; der kjærligheten får rom, skapes det nye muligheter og nye relasjoner. Også for oss vil jeg tro, sa pastor Kjell Werner Rødder.

Tiden går. Sekunder, minutter og timer blir til dager, uker og år.  Gud forunner oss øyeblikk av Kairos. Øyeblikk der Gudsriket kan vokse i oss og rundt oss. Ved å være. fullt og helt tilstede i eget liv, og møte mennesker og situasjoner med forventing og glede kan også vi være med å skape og formidle opplevelser av «kronos»-tid og hellige øyeblikk.

 

«I dag om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde.»                                              Hebr. 3.15

«Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær! »                                            Jes 55: 6

«Dette er dagen som herren har gjort! La oss juble og glede oss på den!»                            Salme 118;24

Ellisiv Sivertsen sto for gudstjenestens samtale med barna rundt «kofferten». Denne søndagen inneholdt den både skilpadde og harepus som eksempel på noen som beveger seg sakte og fort. Men vi trenger ikke kappløpe om Guds kjærlighet. Gud elsker oss alle uansett, understreket hun. Ernestina Osei hadde tekstlesningene. Og vi sier en ekstra takk til fiolinist Seiki Ueno som på minutters varsel, grunnet plutselig sykdomsforfall, steppet inn og akkompagnerte salmene på fiolin – og avsluttet gudstjenesten med et vidunderlig Bach-stykke som postludium! Kairos-øyeblikk – hele gudstjenesten!