I dag er vi alle 50-år!

I dag er en stor dag for omkring 13 millioner mennesker over hele verden som kaller seg «united» metodister.  23. april 1968, for akkurat 50 år siden i dag, ble nemlig The United Methodist Church offisielt stiftet gjennom en sammenslåing av Methodist Church og Evangelical Brethren Church. Flagg fra 53 ulike nasjoner, blant dem det norske, vitnet om etableringen av en global kirke.

50 umcDen store, konstituerende Generalkonferansen ble holdt i Dallas, Texas, og samlet 1300 delegater og over 10000 gjester. Methodist Church var med sine 10,3 millioner medlemmer «storebror» i sammenslåingen, mens EBC hadde ca 750 000 medlemmer. Den nye kirken, the United Methodist Church, var fra første dag en av verdens største protestantiske kirkesamfunn.

Metodistkirken er selvfølgelig mye eldre enn kirken som ble etablert i 1968.

The Methodist Episcopal Church (MEC) ble grunnlagt i USA i 1784. Det var via denne kirken metodismen kom til Norge på slutten av 1840-tallet og den første menigheten (Sarpsborg) ble dannet i 1854.  Metodistmenigheten i Trondheim ble grunnlagt i 1881. Metodistkirken i Norge tilhørte Methodist Episcopal Church fram til 1939. Da ble EMC gjenforent med to tidligere utbryterkirker (the Methodist Protestant Church og the Methodist Episcopal Church, South ). De tre kirkene dannet the Methodist Church, som i 1968 altså slo seg sammen med Evangelical United Brethren Church og ble til dagens the United Methodist Church.

50-årsjubileet feieres hele 2018, men vil mange steder særlig markeres på kirkens «Heritage Sunday» 20. mai. (1. pinsedag).

UMC_50th_BulletinInsert_690x385Strid om homofili

I jubileumsåret er det ingen hemmelighet at United Methodist Church er preget av meget sterke indre spenninger og strid, konkretisert i spørsmålet om menneskelig seksualitet – eller homofili for å si det mer direkte.

Bak den meget alvorlige situasjonen ligger ulik bibelforståelse, og betydelige kulturelle og samfunnsmessige forskjeller innenfor den verdensvide UMC. Spørsmålet er uansett så betent at det er fare stor for at det kan splitte kirken.

Striden står om en paragraf i Kirkeordningen (Book of Dicipline), som etter et benkeforslag i 1972 slår fast at homofil praksis er strid med kristen lære. I alle år senere har dette standpunktet ridd kirken som en mare, men er blitt opprettholdt med varierende flertall på hver Generalkonferanse siden.

Generalkonferansen i Portland i 2016 var nær fullstendig havari før man i tolvte time fikk nedsatt kommisjonen «The Way Forward». Den skal på oppdrag fra Biskopsrådet prøve å finne en vei ut av uføret. Kommisjonen skal levere sin sluttrapport med anbefalinger  til Biskoprådet i løpet av sommeren. Biskopene vil så fremme konkrete forslag som skal behandles på ekstraordinær Generalkonferanse i St. Louis, Missouri, neste år (2019). Utfallet av den konferansen vil trolig avgjøre om/hvordan vi fortsatt skal ha en United Methodist Church.

Spennende historie

Det sprenger hjemmesidens rammer å gjengi the United Methodist Church’s 50-årige historie. Vi må bare henvise til at det finnes en rekke artikler lett tilgjengelig på internett, og oppfordrer alle interesserte og bevisste metodister til å gjøre det! Som en start kan vi anbefale disse linkene:

1968 – sosial kontekst. Denne artikkelen skisserer noe av det samfunnsmessige/sosiale bakteppet for etableringen av UMC: http://www.umc.org/news-and-media/amid-tumult-of-1968-a-church-came-together

 50 års tidslinje. Her finner du viktige hendelser innen UMC siden etableringen i 1968: http://www.umc.org/who-we-are/timeline-of-the-united-methodist-church

Rasismens skygger. Methodist Church hadde ikke bare en stolt fortid og historie med seg inn i sammenslåingen. Ikke minst gjaldt det forholdet mellom den hvite og den afroamerikanske delen av kirken. http://www.umc.org/news-and-media/50-years-on-central-jurisdictions-shadow-looms

50 grunner til å feire. Denne artikkelen framhever 50 gode grunner til å markere 50-årsjubileet: http://www.umc.org/who-we-are/50-reasons-to-celebrate-the-united-methodist-church