Nyskrevet takke- og håpssalme om Guds raushet til takkedagen

Inspirert av pastor Kjell Werner Rødders forkynnelse og menighetsrådgiver Jon Løvlands arbeid i Trondheim gjennom de to-tre siste årene, har hjemmesidens redaktør, Ole-Einar Andersen, dristet seg til å begå en salme. «Raus og romslig er Guds nåde»blir sunget for første gang på menighetens takkesøndag-gudstjeneste 17.juni. – At to 30%-stillinger i løpet av såpass kort tid har gitt oss så mye, er en variant av bibelfortellingen om «fem brød og to små fisk», sier Ole-Einar.

montasje-2-yx – Slik situasjonen er innen the United Methodist Church for tiden, internasjonalt og nasjonalt, kan salmen gjerne synges og tolkes inn i den konteksten også, sier Ole-Einar i dette «selv-intervjuet».

Døgnflue?

– Har du selv noe ønske for salmen du har skrevet?

dc3b8gnflue-7-e1528919064510.jpg
– At den vil bli sunget, i alle fall noen ganger. Om den skulle vise seg å bety noe for noen, er det supert. Fra 17. juni stilles den i alle fall til fri bruk og disposisjon for alle metodister og menigheter. Kall den gjerne en «takknemlighetsgave» fra meg til kirka mi. Ikke alle salmer er ment å bli «evergreens», men kan ha en funksjon i en spesiell tid og kontekst.  Kanskje får «min» salme et kort liv, men det er helt ok.

– Selv døgnfluer teller blant Guds ønskede skapninger; det finnes tross alt ca 2100 arter av dem, smiler Ole-Einar som mener han har skrevet en takke- og håpssalme.

 

Og slik går i alle fall «Raus og romslig er Guds nåde»:

1) Raus og romslig er Guds nåde,

den som ingen grenser vet.

Hans rettferdighet er både

full av håp og kjærlighet.

La oss bringe nådens budskap,

gjør troverdigheten stor!

La vår kirke bli et redskap

for Guds frelsesplan på jord.

 

Refreng:

Gud til oppbrudd du oss fører,

skap i oss en hellig trang:

«Åpne hjerter, sinn og dører!»

Vekk fra fordommer og tvang!

2) Gud, du frelser til forvandling

du befrir fra død og dom,

kaller oss til hellig handling

ber oss si til alle: kom!

For Guds nåde gjelder alle

uten forbehold og krav,

den kan håp og tro framkalle

her – og bakom død og grav.

(Refreng)

3) Fri oss i fra selvgod trygghet

gi oss vågemot og tro!

Gjør oss lydhøre for kallet:

rive murer, bygge bro.

La oss freidig proklamere

frihet i fra skyld og skam.

Slik kan verden konstatere

at Guds rike bryter fram.

(Refreng)

4) Gud, som springer oss i møte!

Krist, som gir oss livets vann!

Må vi aldri noen støte

vekk fra det som frelse kan.

Helligånd, du livets giver

gi oss troens rastløshet,

og til alle si at Gud er

ubetinget kjærlighet.

(Refreng)

 

Melodi / noter:Salmen synges til en meget sangbar melodi fra den gamle «Paderborn Gesängbuch»(1765). Du finner noter for vers og refreng på denne dropbox-linken: Raus og romslig – noter

(Melodien finnes også i Norsk Salmebok (Dnk)  nr. 345. NB: For å få noter nok til refrenget i «Raus og romslig», må siste halvdel av verset spilles to ganger )

NÅDE-1Forkynnelse «al dente»

– Som gammel, lett rusten teolog, er salmen først og fremst en respons på pastor Kjell Werner Rødders forkynnelse i Trondheim de siste to årene, sier Ole-Einar. Kjell forkynner slik italienerne liker pastaen; «al dente» – perfekt med litt tyggemotstand. I tråd med moderne kostholdsråd er den også fiberrik.

– Er det noe Kjell Werner har gitt oss, så er det nettopp forsikringen om Guds raushet og hans ubetingede, grenseløse kjærlighet og nåde til alle mennesker. En Gud som aksepterer oss alle uten reservasjoner, og som arbeider for å forvandle oss totalt. En Gud som reiser opp og gjør hel, som anerkjenner og bekrefter alle menneskers verdi, og som setter mennesker i rett forhold til seg. Alt dette gjennom det jeg forstår som en kontinuerlig forutgående nåde (inkludert den frelsende og rettferdiggjørende).

Samtidig kan  Jons innsats og betydning for Trondheim menighet ikke understrekes sterkt nok. Det gjelder både hans personlige egenskaper, hans sosiale vesen, store musikalitet og måten han ledet utviklingsprosjektet vårt på. Han har også hatt en imponerende utvikling som  forkynner.

 Plutselig inspirasjon

– Hvordan og når ble salmen til?

– Helt konkret, da jeg på tidligkvelden søndag 29. april skulle skrive et referat til menighetens hjemmeside av pastor Kjell Werner Rødders preken den dagen. Jeg satt og reflekterte over prekenen jeg hadde hørt med teamet «Grenseløs kjærlighet», forteller Ole-Einar. I prekenen hadde Kjell Werner blant annet understreket det faktum at «vi er elsket av Gud, hinsides all rimelighet, utover all forstand».

Samtidig satt fruen i huset og så opptak av svensk tv’s gudstjeneste. Der sang de Britt Hallqvists salme «Det finns djup i Herrens godhet» fra 1970. Det fikk Ole-Einar til å søke opp Frederic William Fabers originaltekst «There‘s a wideness in Gods mercy» fra 1862. Dermed var salmeskrivingen i gang – og før kvelden var omme var salmen i realiteten skrevet.

Salmen ble liggende på mac’en et par uker før Ole-Einar dristet seg til å maile teksten til Kjell Werner med forklaring om bakgrunnen, og ønske om kommentarer. Kjell Werner ble også spurt om han kunne tenke seg at salmen ble sunget på takkedagsgudstjenesten i Trondheim, og det kunne han.

– Hvordan reagerte pastor Rødder?

– Han ble glad, takknemlig og rørt.

–  Og hva synes du om det?

–  Jeg ble veldig glad, takknemlig og rørt.

( Et enda fyldigere intervju om salmen og bakgrunnen for den, blir i løpet av torsdag kveld, 14.juni, å finne på Ole-Einars blogg absoluttMetodist på denne linken: Mer om «Raus og Romslig» )