Vi må åpne for det uventede!

Planlegging er viktig. Samtidig må vi som menighet og kristne vise evne til å gripe de uventede utfordringene, sier vår nye pastor Lars-Erik «Lasse» Nordby. På samlingsdagen, søndag 26. august, holder han sin første gudstjeneste som prest i Trondheim. Han både gleder seg, og er spent.

Lars-Erik Nordby-XNordby var i Trondheim en snartur i juni, og møtte da både personalkomiteen og gudstjenestekomiteen. Han har også hatt flere samtaler med vår tidligere menighetsrådgiver Jon Løvland og pastor Kjell Werner Rødder som begge har tjenestegjort i Trondheim de siste to-tre årene.

– Kjell Werner fortalte meg at han fikk energi av å være sammen med menigheten i Trondheim! Jeg tror allerede jeg forstår noe av hva han mener, og er spent på fortsettelsen, sier Lasse til hjemmesiden noen dager før han kommer til Trondheim.

– Hva vil du prioritere som pastor her?

– I første omgang må jeg bli kjent med menigheten. Det gjelder både organisasjonen og alle som bruker masse tid, krefter og engasjement i menghetsarbeidet fra uke til uke. Jeg vil og må også bli kjent med de som av ulike årsaker ikke lenger har så lett for å komme seg ut og til kirken. Dessuten må jeg rett og slett lære å finne fram i byen, sier han.

Samlingssøndagen 26. august blir første gudstjeneste i Trondheim Metodistkirke etter to måneders «sommerferie». Gudstjenesten blir også menighetens første møte med vår nye pastor ( i 30% stilling). Lasse har hatt en travel sommer, men har absolutt begynt å «tune inn» på tjenesten i Trondheim, forsikrer han.

– Hva blir tema for din første preken? Og hvorfor det temaet?

– Vi er blitt enige om å følge Metodistkirkens tekstrekker (Revised common lectonary). En av tekstene for 26. august, er beretningen i 1. Kongebok fra innvielsen av Salomos tempel.  (Sjekk 1. Kongebok 8 ) Jeg vil forsøke å trekke linjene derfra, til vår menighet i Trondheim og veien videre.

– I gudstjenestekomiteen er vi også blitt enige om at «Guds univers» skal være overordnet motto eller tittel for høstens gudstjenester, med vekt på begrep som mangfold, skapelse, forvalteransvar, mikro/makrounivers og «Universets Herre». Dette gir jo en retning for veien vi skal gå sammen.  Så får vi se hvordan det slår ut i søndagens preken, sier Lasse.
– Er det et spesielt område/tema/aktivitet du særlig ønsker å utfordre Trondheim menigheten på som pastor?

– Det er alltid nok å ta fatt på, men erfaringen har lært meg at det er viktig å ikke legge opp ett alt for stramt program. Det er ofte i det uventede, i anledningene som plutselig dukker opp underveis, at det mest spennende ligger. Derfor er det viktig og nødvendig at vi har tid og mulighet til å gripe slike uventende utfordringer!, understreker pastor Lasse.  Samtidig er god planlegging ofte det beste grunnlaget for evnen til å vise fleksibilitet, spontanitet og kreativitet, sier han.

– Ellers er jeg opptatt av å tenke sammen med menighetsråd og personalkomite om hva det betyr å ha en prest i en deltidsstilling; hvordan prest og legfolk kan hjelpe hverandre til å gjøre en best mulig tjeneste, sier han.
– Hvordan har sommeren din vært? Noen spesielt gode hendelser/minner?

– Travel! Det tok tid å avvikle 20 års tjeneste i Betanien og å omstille meg til å bli pensjonist!  I sommer hadde jeg også min første vielse på mange år. Det var spennende, både fordi det nå er nye regler i forhold til rapportering av vigsler, men også fordi vi nå har en liturgi for vigsler som gir rom for brudeparet til å være med å sette sitt preg vigselen på en helt ny måte. Det var utrolig spennende å arbeide sammen med brudeparet for å skape en personlig vigsel innenfor de rammer som ligger fast, sier pastor Lars-Erik «Lasse» Nordby.

– Selv om det var min niese Pernille som giftet seg med sin Fartein i kommandanthagen i Stavern, så blir vigselen kirkebokført her i Trondheim.  Jeg er med andre ord allerede i gang!, sier han.

Nåden – en gave og kraft

Lars-Erik Nordby har vært prest i Metodistkirken siden 1976, og var de siste 20 årene vært forstander for Betanien i Oslo, før han ble pensjonist i juni. Teologisk plasserer Nordby seg «sentrum-venstre», og han mener kirkens største utfordring i dagens Norge er å være relevant og våge å ta ansvar.

– Vi er vant til å ta ansvar for samfunnet. Vi har en teologi med vekt på nåden, både som gave og kraft i hverdagen. Vi har med oss en forpliktelse til å bygge broer mellom kirkene, sa Nordby i et intervju som ble publisert på hjemmesiden vår 14. april. (vil du lese det intervjuet, finner du det lengre ned på hjemmesiden)

Men først og fremst er du velkommen til å høre vår nye pastor preke, møte ham og prate med ham på gudstjenesten og kirkekaffen førstkommende søndag, 26. august!