Et «Pauli ord» fra Jakob (og pastor..)

– Kristen tro må skape engasjement. Den må vise seg i våre liv, understreket pastor Lars-Erik Nordby i sin preken på gudstjenesten 9. september hvor han tok for seg Jakobs-brevets ransakende spørsmål: Finnes det en tro uten gjerninger?

Prekenteksten hentet Nordby fra Jakob 2:1-10, 14-17 (les gjerne den!)

Pastoren vår viste til at Jakobs brev først ble anerkjent som en del av Det nye testamentet og inkludert i den såkalte nytestamentlige «kanon» på slutten av 300-tallet. Kanskje skjedde det fordi man da hadde begynt å føle behov for å balansere enkelte ytterliggående tolkninger av Paulus som skrev at vi er frelst av nåde, uten gjerninger, sa Nordby: – også den gang hadde man lett for å glemme at dette ikke var alt Paulus skrev om den saken, påpekte han.

Pauli ord betyr:   Paulus’ ord, strenge, oppriktige ord, brukes i uttrykkene «si en et Pauli ord», «tale Pauli ord til en», altså å gi en rene ord for pengene, si sin mening uten omsvøp når man vil kritisere noe. (Store norske leksikon)

Legfolket var som vanlig aktive i gudstjenesten. Bjørg leste tekstene, Ernestina og Amelia sang lovsang, Sylvi hadde «kofferten» med barna, Ernestina ledsaget ved nattverdutdelingen, Takako spilte orgel og Trygve styrtet teknikken.

Jacob versus Paulus?

NB: «spolier alert»! Hjemmesiden røper pastor Nordbys konklusjon allerede her: Vi står overfor to komplementære sannheter, én fra Jakob og én fra Paulus. Sannheter som utfyller hverandre, mente Nordby og forklarte det slik:

Til alle engstelige sjeler som måtte tvile på sin sjels frelse sier Paulus: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave».

Til alle oss som er ferd med å ta nåden for gitt, og stole på egen kraft og styrke, sier Jakob: Slik er det også med troen i seg selv, uten gjerninger, er den død! Begge deler er sant. Det gjelde bare at hver enkelt hører det som er ordet rettet til meg/deg!, sa Nordby. Utgangspunktet, troen, er ren nåde og gratis. Men, tro skal skape engasjement.

lasse4-2018-09-09 12.06.18Nordby tok først for seg prekentekstens formaning om hvordan vi skal oppføre oss i Guds menighet; at alle mennesker skal behandles med samme respekt og verdighet. Den fornemme rikmannen/kvinnen har ingen fortrinn framfor en fattig stakker, ja kanskje til og med en flyktning som oppsøker kirken/menigheten. (Jakob 2:1-20)

Jakob er ikke nådig mot favorisering av sosial status. Slik skal det ikke være i Guds menighet! «Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det rike som han har lovet dem som elsket ham?», siterte Nordby fra Jakobs brev og viste til sprengkraften slike bibelord hadde i Latin-Amerika på 1960-tallet etter Det andre Vatikankonsil. Basismenigheter med fattige mennesker begynte å lesebibelen med nye øyne. Plutselig fant de bibelord, rettet til dem; ord som ga dem nytt mot og enn ny verdighet. De oppdaget at i  Guds rike hadde også deres liv betydning.Mange prester ble inspirert av denne folkelige bibellesningen som spredde om seg i land som Argentina og Brasil, og dette ga grunnlaget for det som ble kalt frigjøringsteologi.  I dag kan vi se hvordan til og den argentinske paven, Frans føler seg forpliktet på denne strømningen, sa Nordby.

 

La ordet ta bolig og bli virksomt

Nordbys prekenen hadde tittelen «Elsk din neste, du kristensjel», og pastoren  viste til Bjørnstjerne Bjørnsons våkne øye for urettferdighet utenfor eget lands grenser. Med dette diktet….:

 

Elsk din næste, du kristen-sjæl,

træd ham ikke med jernsko-hæl,

ligger han end i støvet.

Alt, som lever, er underlagt

kærlighedens genskabermagt,

bliver den bare prøvet!

 

… gikk Nordby over til Jakob-tekstens del to (Jakob 2: 14-.17):  hva hjelper det om vi har tro, men mangler gjerningene?

Han viste til et intervju med teologen  og Paulusforskeren John Barclay i Vårt Land for få dager siden. Paulus ikke må forsås dithen at nåden er gratis, det vil si uten forventning fra giveren. Når Gud gir oss sin nåde så er det med en forventning om at det skal gjøre noe med oss. Når vi får en gave så skaper det en relasjon, ett forhold til giveren, til Gud og dette forholdet til Gud fører til at vi blir mer lik Kristus. På samme måte er det med troens gave, troen på Jesus. Den gir oss del i kjærlighetens gjenskapermakt!, siterte Nordby fra intervjuet med Barclay.

lasse1-2018-09-09 12.04.35-1Da forstår vi også noe mer av Jakobs krasse ord, mente pastor Nordby: «Hva hjelper det, søsken, om noen sier han ha tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?»

– Troen må skape et engasjement. Den må vise seg i vårt liv. Dette var selvsagt ord som vår kirkefar John Wesley trykket til sitt bryst. Men samtidig står vi her overfor to komplementære sannheter fra Jakob og Paulus. Sannheter som utfyller hverandre, sa Nordby.

Vi kunne kanskje si det slik: Til alle engstelige sjeler som måtte tvile på sin sjels frelse sier Paulus: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Til alle oss som er ferd med å ta nåden for gitt og stole på egen kraft og styrke, sier Jakob: Slik er det også med troen i seg selv, uten gjerninger, er den død! Begge deler er sant. Det gjelde bare at vi hører det som er ordet til meg!

– La Ordet ta bolig og bli virksomt i våre liv; for vår egen og vår nestes skyld, sa pastor Lars-Erik Nordby som samtidig understreket at til nattverden senere i gudstjenesten var alle invitert til å få del i ordet om kjærlighetens gjenskapermakt.

Og som vanlig rundet vu av med kirkebakkekaffe og livlig prat bak i kirken.

NB: Neste anledning til å møte og høre pastor Lars-Erik Nordby blir på menighetsturen til Søvassli. Bli med!