765 meters pilgrimsvandring

Den kvalifiserte ikke til «Olavspass», den korte pilegrimsvandringen vi gikk søndag 11. november fra kirken til Nidaros Pilegrimsgård. (765 meter) Men velsignet ble vi likefullt med interessant orientering om Pilegrimsgårdens virksomhet. Og før det markerte vi i kirken «340-årsjubileet» for utgivelsen av oppbyggelsesboken «Pilegrims Vandring».

Det var Ole-Einar (Andersen) som før avmarsj fra kirken, presenterte et «power-point-kåseri» om John Bunyans «The Pilgrims Progress» – boken som kom til å prege puritansk og pietistisk kristendomsforståelse i over tre hundre år og som med sine karakteristikker og formuleringer har bidratt til å tilføre Kanaans Språk en rekke klassiske ord/begreper. (referenten er «med påholden penn» pålagt å si at kåseriet var interessant og lærerikt…)

Boken skal være oversatt til over 200 ulike språk, og solgt i et sted mellom 150 og 200 millioner eksemplarer. «Pilgrims Progress» regnes for å være den mest solgte (kristne) bok etter Bibelen.

Noe av bokas gjennomslagskraft illustreres også ved at den er blitt til opera og musical og flere filmatiseringer. Pilgrims Progress finnes også som brettspill, kortspill og videospill.

Bunyans fascinerende, allegoriske skildring og «militante» puritanisme har fått utbredelse i hele verden og innpass i ulike kulturer, og ikke bare innen kristendommen. Vår kirkefar, John Wesley leste «Pilgrims Progress» på en av sine mange togreiser, og utga senere en forkortet utgave av boken som han mente alle hans tilhengere og tilhørere burde lese.

Bunyans bok er også rost som et litterært mesterverk, som en klassiker innen britisk puritanisme. «Pilgrims Progress» er sammenlignet med John Miltons diktsyklus «Paradise Lost», og både Bunyan og Milton er av enkelte litteraturforskere nærmest sidestilt med William Shakespeare. Foruten å være en oppbyggelig, allegorisk fortelling kan den mellom linjene også gi interessante og treffende innblikk i samfunnsforhold i England på 1600-tallet.

Søndag fulgte vi i tekst og bilder pilegrimen Kristen fra Fordervelsens by til Den Himmelske Stad. Vi stanset ved noen av de stedene hvor hans tro ble satt på prøve, hvor han ble utsatt for fristelser og anstrengelser og hans kamp for å holde seg på den smale vei.

Selv om vi i dag må og vil ta avstand fra mye av Bunyans forestillingsverden, gudsbilde og framstilling av kristenlivet, er det nyttig og interessant å lese «Pilgrims Vandring». Boken er utgitt i flere norske utgaver, den kan kjøpes på antikvariat eller lånes på bibliotek.

Pilegrimsgården

I Nidaros Pilegrimsgård ble vi møtt av daglig leder Cathrine Roncale som over kaffe og kjeks presenterte pilegrimsgårdens virksomhet. Vi fikk mange interessante facts og ferske tall; for eksempel hadde pilegrimsgården 3000 registrerte besøkende i 2018 – en stadig stigning fra i åpningsåret 2008. (NB: besøkstallene for Nidarosdomen er langt høyere enn antall pilegrmer som lar seg registrere i Pilegrimsgården). Største antall pilegrimer kom i 2018 fra Tyskland (!), med Nederland, Norge og Sverige på de neste plassene. Men totalt var det var besøkende fra 37 ulike nasjoner i år; fra alle verdensdeler. Og flest av dem var kvinner!

Roncale ga oss videre eksempler på spesielle møter med pilegrimer og deres historie og bakgrunn for å «gå pilegrim» til Nidaros. Pilegrmsgården har også et etterhvert ganske fyldig bibliotek som brukes av mange, inkludert forskere. Nyttig å vite var også at Pilegrimsgården er i drift som Bed&Breakfast  hele året. Enkel, god standard og fredelig, og idyllisk beliggende ved Nidelven med Nidarosdomen som nærmeste nabo – og likevel bare minutters spasertur til byens mange andre tilbud og attraksjoner.  Sjekk gjerne Pilegrimsgårdens hjemmeside og ta deg en Trondheimstur! NIDAROS PILEGRIMSGÅRD

: referat ved Ole-Einar Andersen