Fin tyvstart på Lucia

I dag, 13. desember er selve Lucia-dagen, men i Metodistkirken «tyvstartet» vi og markerte Lucia på gudstjenesten 9. desember! Det er av typen forseelser det absolutt finnes tilgivelse for. Luciatoget var ikke verdens lengste – men vakkert var det!

Den meget familievennlige gudstjenesten, godt planlagt og ledet av Synnøve (Sivertsen), var gjennomgående preget av lys, også i valget av sanger/salmer. Ikke minst Sindre Eides flotte  » Se mørket vinner aldri over lyset»  som menigheten vår har valgt som årets adventssalme. (full tekst på slutten av dette referatet.)

Kofferten (barnestunden) viste seg denne søndagen å inneholde lapper med navnene på alle barna som var tilstede – en påminnelse om hvor viktig det er å høre navnet sitt er for opplevelsen av å bli sett og tatt på alvor. Bakgrunnen var et sitat fra Kirkens Bymisjons «Mindre alene sammen»-aksjon denne høsten: « Jeg kan ikke huske sist noen sa navnet mitt. Jeg tror det var moren min. Hun har vært død i sju år».  Synnøve minnet både barna og resten av de over 30 frammøtte om Guds løfte/garanti :  «Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min.» (Jesaja 43:1)

Prekenen var erstattet av en gjennomtenkt bønnevandring med mange stasjoner til ettertanke og refleksjon. Vi kunne for eksempel skrive våre navn i Guds hånd, tenne lys i globen, legge glassperler (takknemlighet) og steiner (byrder) på et brosteinkors, se oss selv som helt perfekt i Guids øyne (speil) og be for verden ved en globus.

Etter gudstjenesten var det kirkebakkekaffe – med Lussekatter!

Og husk, søndag 16. desember er det «Vi synger julen inn»-gudstjeneste! Pastor Lars-Erik Nordby preker.

Og her er som lovet teksten til Sindre Skeies «Se mørket vinner aldri over lyset»:

1 Se, mørket vinner aldri over lyset.
La håpets flamme skinne, sterk og klar! 
For ennå kjemper noen for det gode, 
og ennå deler noen det de har.
 
2 Se, freden finnes i den gode striden, 
så reis deg opp til kamp for andres rett! 
Da skal du aldri frykte mørkets makter, 
det er i mørket flammene blir sett.
 
3 Iblant vil kampen stjele dine krefter, 
du kjenner sorgen over tap og svik,
du tror at alt du ga, har gjort deg fattig, 
men i din fattigdom er du blitt rik.
 
4 Et mørke hviler ennå over jorden, 
men barn av lyset finnes overalt:
Se, noen åpner døren for en flyktning, 
og noen reiser opp en venn som falt.
 
5 Hvor finnes brød til alle folk i verden 
hvis ikke du vil dele med din bror?
Vi puster alle i den samme luften 
og lever på den samme, lille jord!
 
6 Må ingen lenger hegne om sitt eget. 
Må de som hersker, ofre alt for fred. 
Må de som tror de kjemper helt alene, 
få se hvor mange flere som er med!
 
7 Se, Verdens Lys rir inn i våre gater.
 En sang om frihet stiger i vår by, 
hør, også vi vil være barn av lyset
og tenne håpet: Jorden skal bli ny!

Sindre Skeie (2012)

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen