Målet er «shalom»

–Vi skal ikke sitte med hendene i fanget og vente på at Gud ordner opp. Jesus, fredsfyrsten, bringer noe nytt inn i vår forståelse av hvordan Gud arbeider. Guds mål er «shalom» og vi inviteres inn i arbeidet for fred og forsoning, sa pastor Lars-Erik Nordby i sin preken på vår «vi synger julen inn»-gudstjeneste søndag 16. desember

Om vi ikke akkurat kom fra hver en verdens krok, så var både Italia, Ghana, Karibien, Sverige, Frankrike og Bergen representert i kirkesalen. Over 40 møtte fram til den siste gudstjenesten før julaften, og fikk en fin og tankevekkende inngang til den siste juleinnspurten. En godt planlagt gudstjeneste av pastor Lars-Erik Nordby og Ingerid Marie Hoggen (sykdomsforfall), med mye samlende fellessang. Ja, dagens pianist, Sven Egil (Nørsett) spontan-innøvde menigheten i en tostemt versjon av «Deilig er joden».  Resultatet ble veldig bra – ja, enkelte toner hadde til og med opptil flere stemmer utenom partitur…  Selvfølgelig sang vi også «Se mørket vinner aldri over lyset» som menigheten har valgt som årets adventssalme. Sigrid (Nørsett) tente adventssøndagene tre lys. Synnøve (Sivertsen)  leste dagens tekst, og Sylvi (Larsen Strømme) var dagens «koffert»-ansvarlige og forklarte innholdet for såvel barn som voksne.

Fra julestri til -fred?

– Vi er nå på vei inn i den del av året da julestria blir avløst av julefreden, og de fleste av oss får et glimt både av jordisk og himmelsk fred. Men samtidig kjenner vi kontrasten mellom den himmelske freden og den verden vi lever i. Vi lever i en tid hvor utryggheten brer om seg, og vi ikke lenger kan ta menneskenes gode vilje for gitt, sa pastor Nordby. 

Julefreden har to sider, fortsatte han; trøst og utfordring. Når julefreden senker seg får vi en forsmak på den freden som skal komme. Det er som om verden stopper opp og trekker pusten. Vi blir minnet om at det lille barnet i krybben er fredsfyrsten som har som mål å skape forsoning og fred, selv om julefreden bare er en forsmak på det som skal komme. 

Så skaper det allikevel håp. En dag skal ulven og lammet beite side ved side. En dag skal våpnene smeltes om slik profeten Mika ser det for seg: «De skal smi sine sverd om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Men alle skal sitte trygt, hver under sitt fikentre og ingen skal skremme dem. For Herren, allhærs Gud har talt.»Det er ord som skaper håp om en ny og bedre fremtid.

Målet er «shalom»

Så blir spørsmålet; skal vi bare sette oss med hendene i fanget og vente på at dette skal skje? Skal vi bare tenke at verden går mot slutten, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til. Er dette noe Gud alene kan ordne opp i?

– Mange tenker nok slik, og de mangler vel heller ikke bibelsteder å henvise til. Men Jesus, fredsfyrsten bringer noe nytt inn i vår forståelse av hvordan Gud arbeider.  Vi inviteres inn i arbeidet for fred og forsoning, understreket pastor Lars-Erik Nordby og siterte «saligprisningene» ( Matteus 5:1-10 )

– Målet er «shalom», fredsriket, og her har vi vår plass og oppgave allerede nå. Vi er en del av Guds plan. Samtidig vet vi at en dag vil Gud selv gripe inn og skape fred i himmel og på jord, sa pastor Nordby. Det er dette som hendelsene på Betlemsmarkene julenatt bringer bud om:

Salig fred, himmelsk fred.

Toner julenatt her ned.

Engler bringer til store og små

Bud om ham som i krybben lå.

Fryd deg hver sjel som han har frelst.

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen