Christina blir vår nye pastor!

Fra 1. august 2019 blir danske Christina Mose Thaarup (38) utnevnt som pastor i 75% stilling i Trondheim Metodistkirke! Det er en knallsterk kandidat til «årets beste nyhet» allerede første uka i januar!

Bildet er fra Christina Thaarups besøk på Våroffer-gudstjenesten 2016

Christina Thaarup er nå pastor i Øståsen Metodistkirke (Oppegård/Oslo), hvor hun har vært ansatt siden 2014. Der ble menigheten informert om at Christina skal til Trondheim på gudstjenesten tidligere i dag (søndag 6. januar). Rent formelt er utnevnelsen ventet kunngjort fra kabinettet (biskop og tilsynsprester) i morgen, mandag 7. januar. Hjemmesiden kommer tilbake med Christinas egne kommentarer og tanker om ansettelsen i Trondheim i løpet av få dager.

Helt overraskende kom nyheten ikke på oss i Trondheim. Personalkomite og menighetsråd har selvfølgelig vært inne i bildet en stund. Mandag 17. desember dukket dessuten Christina opp på julegrøt-myldremiddagen vår, sammen med tilsynsprest Ingull Grefsli. Da de to etterhvert trakk opp i kirkesalen sammen med medlemmer av personalkomiteen og menighetsrådet, satt vi «menige» igjen rundt grøtfatet med en god følelse av at vi hadde «funnet mandelen»! I alle fall trengte vi ikke være rakettforskere for å legge sammen 1+1 og få = «Christina til Trondheim» som svært sannsynlig svar. Og i dag ble det altså offentlig kjent gjennom gudstjenesten på Øståsen!

Vår nye pastor har ekstremt solide metodistrøtter. Thaarup’ene er danske «ur-metodister», og Christina er metodist i 6. generasjon på farssiden! Det er ent metodistisk «slektstre» ikke veldig mange i bispedømmet vårt (Norden og Baltikum) matcher!

Christina er ikke ukjent for aktive Trondheims-metodister; blant annet har flere av våre unge opplevd henne som god og populær leirprest. Hun har også vært i Trondheim en gang før, da hun prekte på våroffergudstjenesten i 2016. I sin preken tok hun utgangspunkt i Jesu omtale av seg selv som «den gode hyrde». I den forbindelsen kommenterte Christina også Trondheim menighets situasjon og viste til at vi ikke hadde en prest som hyrde. Hun oppmuntret oss til å finne styrke i at Jesus uansett er vår hyrde, og ba oss samtidig være hyrder for hverandre. «Men jeg har også tro på at Gud vil sende en hyrde til Trondheim», sa Christina i april 2016 – og i august 2019 blir det altså hun selv som kommer til oss i den rollen! Nærmest en profeti!

Noen Christina-siater

Hjemmesiden kommer som sagt tilbake med et ferskt intervju med Christinas egne kommentarer og tanker om ansettelsen i Trondheim, i løpet av noen dager. Inntil videre repeterer vi et knippe sitater fra intervjuet vi gjorde i forkant av hennes besøk til Vårofferdagen i Trondheim i 2016:

 ”Vi blir hele mennesker først i Guds lys og kjærlighet”, 

 «Tvilen er ikke troens motsetning. Noen ganger er tvilen en hjelp for å kunne tro.» 

«Det jeg vet med sikkerhet, utfra bibelens ord er at: 1) Gud elsker meg, 2) Og han ber meg om å elske meg selv og mine medmennesker med samme kjærlighet.»

«Jeg er metodistprest fordi jeg opplever at metodismen best samstemmer med min tro, min oppfattelse av hvem Gud er, og hva Gud gjør og har gjort for sin skapelse»

«Evangeliet blir aldri irrelevant, men måten vi formidler det på, kan oppleves irrelevant for mennesker»

«Det jeg særlig setter pris på med Metodistkirken, er for det første vårt syn på nåden; nåden som frivillig kommer til oss, nåden som jobber i oss og nåden som virker sammen med oss. For det andre vår forståelse av helliggjørelse; at mennesket er skapt til å være en helhet og at mennesket alltid er i en prosess. Vi er ikke statiske. Vi er dynamiske og vi blir mer menneskelige, vi blir først hele mennesker i Guds lys og kjærlighet.»

«Slik jeg definerer disse to ytterpunktene, «liberal» og «konservativ», så ligger jeg mer mot det konservative enn det liberale. Samtidig har min tro og teologi også liberale punkter.»

«Jeg mener at homofile og andre minoritetsgrupper skal få lov å bli prester på like fot med heterofile. Jeg mener også at homofile og andre minoritetsgrupper skal kunne bli gift i kirken på like fot med heterofile.» 

«Hvordan skal verden kunne se Guds kjærlighet gjennom oss når vi i 2016 fortsetter å utelukke mennesker fra fellesskapet, fra de rettigheter og privilegier som det kristne fellesskapet består av? Det skjønner jeg virkelig ikke.»

Christina-facts:Født i Frederikshavn 8. juni 1980.  Eldst av tre søsken. Lillesøster heter Louise, og lillebror SimonOppvokst i Strandby, 10 kilometer nord for Frederikshavn hvor hennes far, Henning Thaarup, kommer fra. Moren, Karin Mose Thaarup, er født på en gård litt utenfor Ålbæk, 16 km nord for Strandby.. Studerte pedagogikk, og jobbet noen år i privat næringsliv før hun begynte å studere teologi. Fem års utdannelse fra Teologiska Högskolan i Stockholm hvor tok mastergrad i juni 2014.