Christina – en prest som vil se deg

– Å forkynne og holde gudstjeneste er noe av det jeg liker aller best i min prestetjeneste. Det er en av mine sterke sider som prest, og jeg tror det skinner gjennom. En annen styrke, både personlig og som prest, er å se mennesker; særlig den eller de som bevisst eller ubevisst havner litt utenfor fellesskapet, sier Christina M. Thaarup som fra 1. august 2019 blir vår nye pastor.

– Jeg er nærværende i samtalen med den enkelte. Det er viktig for meg at mennesker opplever seg sett og møtt i samtalen med meg. Jeg vil også gjøre hva jeg kan for å få mennesker med inn i fellesskapet, understreker Christina i sitt første intervju med hjemmesiden vår etter at ansettelsen ble offentliggjort sist uke. (se tidligere sak på hjemmesiden)

christina-a

 

Gleder seg

– Kan du si litt om hvorfor du har sagt ja til Trondheim?

– Jeg sa ja til Trondheim fordi jeg fikk en riktig god følelse og opplevelse av menigheten da jeg talte på vårofferet i 2016. Jeg husker tydelig at jeg ombord i flyet på veien hjem tenkte at når jeg på et tidspunkt skal videre fra Øståsen kirke, så var Trondheim helt bestemt en svært god kandidat.

– Har du noe inntrykk/formening om Trondheim menighet?

– Mine inntrykk av Trondheim menighet så langt, er at dere er en resurssterk menighet med masse flotte folk som jeg gleder meg til å bli kjent med. Det virker som om dere har funnet gode rutiner for hvordan dere ønsker å være menighet, og hva dere ønsker å legge vekt på. Jeg ser fram til å bli en del av det.

– Hvilke forventninger har du til tjenesten her?

– Jeg har ikke kommet riktig så langt at jeg har tenkt over forventninger til tjenesten i Trondheim enda. Det er første gang jeg prøver å takle å være prest i én menighet (Øståsen) samtidig som jeg er i en prosess mot en ny menighet (Trondheim), sier Christina.

– Det har vært mye å tenke på i forhold til begge menigheter, og for meg er det viktig å få et godt siste halvår med Øståsen menighet og at vi får en god avslutning med hverandre. Hvis du spør meg igjen etter påske, vil jeg tro at jeg kan si noe om forventninger, for jeg vil helt klart ha noen etterhvert, forsikrer hun.

– Har du noen interesser/hobbyer utenfor kirken?

– Jeg liker å synge, gå turer i naturen, svømme og gå på kafe med gode venner, sier Christina, – og dessuten er jeg nylig begynt å tegne igjen, forteller hun.

trhumc-christina-12-b

Metodister har et budskap

– Hva tenker du om United Methodist Church’s framtid?

– Jeg tenker at uansett hva som skjer på den ekstraordinære Generalkonferansen neste måned (23.-26.2) , så har Metodistkirken i Norge en framtid. Hvordan denne framtiden vil se ut, har jeg ingen peiling på. Om United Methodist Church vil bestå vet jeg heller ikke. Jeg tror ikke det vil være så farlig om den ikke gjør.

– Jeg tror mesteparten av de fellesskaper og relasjoner som United Methodist Church har skapt rundt om i verden mellom metodister, vil bestå uansett hvordan vår organisasjon i framtiden kommer til å se ut. Jeg tror vi trenger til å komme tilbake til våre røtter, de røtter som startet med John og Charles Wesley, sier Christina. – De røtter hvor vi som metodister var en bevegelse innenfor en etablert kirke som ønsket fornyelse. United Methodist Church trenger fornyelse. Vi trenger å gå tilbake til røttene for å finne vår vei fram i denne verden, for det budskapet vi har som metodister, er like relevant i dag som det var i 1700-tallets England, sier Christina.

Tilgivelse, nåde og kjærlighet

– Har du noe favoritt-bibelsted/fortelling – og hvorfor?

– Åh, det er vanskelig bare å nevne et sted eller én fortelling. Derfor får du litt flere: Salme 27 i Salmenes bok, på grunn av det håp og den tillit den uttrykker.  Johannes 21,15–18 hvor Peter møter den oppstandne Jesus og får muligheten å vende sine tre «nei» til tre «ja,» – for meg er det en utrolig fortelling om tilgivelse, nåde og kjærlighet, sier Christina. Og hun tar også med Romerne 8,38–39 hvor Paulus uttrykker sine vissheter om at absolutt ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet. Hans visshet fylder meg med ro, trøster meg, styrker meg, sier hun. (Du finner alle Christinas favoritt-bibelsteder gjengitt nederst i intervjuet)

– Hva med en favoritt-salme og hvorfor den?

– Det er også så mange fine salmer å velge mellom; salmer til hverdag, salmer til morgen, salmer til kveld, salmer til jul, salmer til påske. Men skal jeg velge bare én må det bli en salme til hverdagsbruk, og da blir det «Navnet Jesus må jeg elske». Den er viktig for meg fordi den så fint uttrykker kjernen i kristen tro – om hvem Jesus er og hva troen på han betyr for meg.

 

Og her ser du Christinas favoritt-skriftsteder:

SALME 27

1 Herren er mitt lys og min frelse,

hvem skulle jeg være redd for?

Herren er mitt livs vern,

hvem skulle jeg frykte?

2 Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg,

da snubler de og faller selv.

3 Om en hær vil beleire meg,

er mitt hjerte uten frykt.

Om krigen truer, er jeg likevel trygg.

Én ting ber jeg Herren om,

dette ønsker jeg:

å få bo i Herrens hus

alle mine dager,

så jeg kan se Herrens skjønnhet

og være i hans tempel.

Han gjemmer meg i sin hytte

på den onde dagen.

Han skjuler meg i sitt telt

og løfter meg opp på klippen.

6 Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg.

Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt.

Jeg vil synge og spille for Herren.

Hør, Herre! Jeg roper høyt.

Vær meg nådig og svar meg!

Jeg minnes at du har sagt:

«Dere skal søke mitt ansikt.»

Ditt ansikt søker jeg, Herre.

Skjul ikke ansiktet for meg!

Vis ikke din tjener bort i vrede,

du som har vært min hjelp.

Gud, min frelser, forkast meg ikke

og forlat meg ikke.

10 Om far og mor forlater meg,

vil Herren ta imot meg.

11 Herre, lær meg din vei

og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.

12 Gi meg ikke over til grådige fiender!

For falske vitner står opp mot meg,

menn som truer med vold.

13 Men jeg vet at jeg skal se

Herrens godhet i de levendes land.

14 Sett ditt håp til Herren!

Vær frimodig og sterk,

ja, sett ditt håp til Herren!

JOHANNES 21:15-18

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.»

ROMERNE 8:38-39

38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Christina ble intervjuet av Ole-Einar Andersen