Migrasjons-installasjon foran kirka!

ISFiT, den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim, står bak en spennende, utfordrende og viktig kunstinstallasjon som denne uka har reist seg foran kirka vår på Lilletorget. Tema for installasjonen er «migrasjon» (folkevandring/ innvandring /utvandring) /flyktninger). Vel verd å investere 5-10 minutter på den! Installasjonen blir stående et par uker og anbefales!

Migrasjon er også hovedtema for årets ISFiT, og blir belyst gjennom en rekke ulike arrangementer – som er åpne for alle interesserte, ikke bare studenter!

ISFiT er verdens største tematiske studentfestival og har vært arrangert annethvert år siden 1990. Festivalen blir skapt av mer enn 400 studenter i Trondheim og samler 500 studenter fra over 100 land. I en festival med debatter, workshops og kulturelle innslag ønsker festivalen å skape dialog og vennskap på tvers av kulturelle grenser. Hver festival har et tema som er utgangspunktet for debatter, kulturelle arrangementer, workshops og alt annet som skjer under ISFiT.

På ISFiT’s hjemmeside sies det blant annet om årets tema at «migrasjon har potensialet til å berike livet til mangfoldige mennesker, men har likevel vist seg å være en kilde til konflikt og uoverensstemmelser. I en verden som er mer internasjonal enn noensinne er det på sin plass at studenter i dag diskuterer migrasjon, utfordringene det skaper i samfunnet, og hvordan vi kan rette blikket fremover – ved hjelp av bærekraftige løsninger som sikrer en fredelig fremtid.»

Trondheim Metodistkirke ønsker ISFiT 2019, arrangører og alle tilreisende, lykke til med festivalen!