Det er kjærligheten som gjelder

– Guds kjærlighet for alt og alle, som kan smitte oss med nestekjærlighet, er det som gjør kristen tro relevant og meningsfull i dagens samfunn, sier «gammelpresten vår, Ivan Chetwynd som søndag 24. mars preker på våroffergudstjenesten! – Som min neste regner jeg også kommende generasjoner og andre dyre- og plantearter, understreker Ivan.

til Ole Einar (1)Ivan Chetwynd var pastor i Trondheim Metodistkirke i ni år fra 1988 til 1997, men hans aller første minne fra byen er å se Nidarosdomen under restaurering tilbake i 1975. Hans beste minne fra årene i Trondheim er utflukter med de kosovo-albanske barna under kirkeasylet i Metodistkirken i 1993 (som Ivan åpnet kirken vår for).

– Hva betydde de ni årene i Trondheim for deg?

– Forankringen i det kristne fellesskapet, både i menigheten og det økumeniske fellesskapet. Historien betydde også veldig mye, som Trondheim metodistkirkes historie i forhold til samene og jødene, og Olavstradisjonen, sier Ivan.

Hva har du gjort gjennom årene som er gått siden du var prest her?

– Jeg har blant annet vært prest i Centralkirken i Oslo, menighetsforvalter i Paulus kirke (i Den norske kirke). Nå er jeg landssekretær i St. Georgs Gildene (voksne speidere). I tillegg har jeg en del oversetteroppdrag, særlig for Kirkerådet.

Ivans tros-cv

På spørsmålet «Hva er din tros-cv?», sier Ivan at det var en morsom øvelse, og han prøver å svare kronologisk:

Barndom:Metodistmenigheten ble en ny familie som tok imot oss da vi flyttet til en fremmed by – noe som skjedde ca. annet hvert år gjennom hele barndommen.

1960:Ble lokalpredikant – så kristendom som alternativ til prestasjonssamfunnet. Fascinert av Maria. Engasjert i kristent fredsarbeid.

1963:Boken «Honest to God» (skrevet av den anglikanske biskopen John A.T. Robinson, red.anm) utløste et jordskjelv i britisk kirkeliv. Bokens kritikk av tradisjonell kristen teologi, skapte interesse for moderne teologi og livsfilosofi. Nattverden som den viktigste møteplass med Jesus (som i den første metodismen). Fascinert av kirkehistorie (helgener) som viser kristentroens mangfold.

1969-75:Møtet med afrikansk religion og kultur; åndens nærvær i andre sammenhenger enn den vestlige.

1973-78:Inspirert av den karismatisk fornyelse, særlig i Den katolske kirke, men etterhvert skuffet over skandinaviske utslag. Fornyet interesse for Charles Wesleys salmer.

1980-tallet:Inspirert av Grundtvig, av Maria og feminist-teologi.

1990-tallet:Inspirert av keltisk kristendom, Taizé og pilegrimstradisjonen. Engasjert i homofilidebatten.

2000-idag:Alt dette sauset sammen og tilsatt tvil.

Spørsmål, undring og fred

– Hva er viktigst i din tro i dag?

–Spørsmål, svarer Ivan og erkjenner at han for eksempel har problemer med konsekvensene som 1. Mosebok 1, 28b har fått! (der står det: «Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.») Undring, er også viktig, mener han. Hvorfor finnes det noe i det hele tatt?

Ivan understreker videre freden som finnes i gudstjenesten. Og ikke minst at troen kan bli virksom i kjærlighet.  – Jeg har møtt og lest bøker av andre eldre prester som ikke lenger synes at dogmer og læresetninger er viktig, det er nestekjærlighet som gjelder, sier Ivan.

Selv er han som travel pensjonist voksenkontakt for et lokallag i Mijøagentene. Han deltar i forskjellige aktiviteter i «Besteforeldrenes klimaaksjon» hvor han blant annet lager nyheter til organisasjonens hjemmeside. (https://www.besteforeldreaksjonen.no) Ivan er også en ivrig fotograf, og bruker Facebook som sitt utstillingslokale. Og som alle besteforeldre følger han selvfølgelig med i barnebarnas liv! Ivan og fru Jorunn har tre barnebarn; Mathilde (13), Theodor (12) og Othilie (6). ( Og datteren Marie og hennes Jan Ivar er foreldre til alle tre.)

til Ole Einar (5)– Hva er din favoritt-salme?

Vanskelig, det er så mange å velge mellom. Kanskje Svein Ellingsens «Vi ser deg, Herre Jesus» (Norsk Salmebok 65), og i det siste er jeg blitt veldig glad i «Jupmelen gïele / Skaperens stemme»(NoS 295), sier Ivan. (Den siste sang vi på gudstjenesten i Trondheim 10. februar)

– Og en favoritt bibelfortelling/skriftsted?

– Kanskje 1. Johannes 3:16-18. og Marias lovsang i Lukas 1:46-55. Det handler igjen om tro virksom i kjærlighet. Og Maria, som man mener var i konfirmantalderen, og som har ungdommens sunne syn på samfunnsforhold og livet. Tanker og holdninger som jeg har hørt fra flere konfirmanter gjennom årene, og som jeg i dag hører fra den unge, svenske skoleeleven og politiske aktivisten Greta Thunberg som har mot til å konfrontere både politikere, stats- og næringslivsledere.

Har du egenskaper/interesser som du tror kan overraske andre?

Ja, gjelder det ikke oss alle? Og er det ikke godt at andre ikke vet om dem?, svarer Ivan med et lurt smil…

Ivan Chetwynd ble intervjuet av Ole-Einar Andersen