Et løfte som trumfer alle likes

Dere har tilgang til en kraftkilde som er mer grunnleggende enn all verdens sosiale medier, sa pastor Lars-Erik Nordby i sin preken til de tre konfirmantene Dinah, Jonathan og Thorvald, og ga dem samme oppmuntring og løfte som Gud en gang ga Josva: «Vær modige og sterke! La dere ikke skremme, og mist ikke motet! 

Selv om det var lørdag og slik sett en litt ukurant kirkedag, var vi hele 97 samlet til konfirmasjonsgudstjenesten 1. juni. Og det ble en gjennomført positiv og oppmuntrende opplevelse; ikke bare for det flotte konfirmant-trekløveret, men for alle som fylte kirken. Om vi skal summere alle kommentarer og reaksjoner, må det bli med en unison stabel av adjektiver som dette: «Personlig, verdig, stilig, varm, ekte, inspirerende» – alt sagt med et forsterkende «veldig» foran! 

Gudstjenesten var planlagt, og ble ledet av konfirmantlærerne Synnøve Sivertsen og Sylvi Larsen Strømme. Det var fint å se og høre lovsangsgruppa igjen; lørdag med konfirmant Dinah (Burkeland) på laget og Henriette (Larsen Strømme) som solist med komp fra Sven (Nørsett) på piano og konfirmant Thorvald (Nørsett) på gitar. Takako (Ueno) forsterket dagens fest og glede med sitt orgelspill. Konfirmant Jonathan (Kindberg) tente lysene i lysgloben under forbønnen.

Synnøve og Sylvi presenterte konfirmantene gjennom et intervju hvor de både fortalte om seg selv, og om hva konfirmasjonstiden har betydd for dem. Dagens skriftlesninger var bibelvers som konfirmantene hadde valgt, og pastor Nordby viste i sin preken til alle.

2 du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.

4 Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut.

5 Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.

6 Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. (Salme 139:2-6)

«5 Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 9 Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Josva 1:5 og 9)

« 17 Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. (Sefanja 3:17)

Pastor Lars-Erik Nordby sto for selve konfirmasjonshandlingen, og velsignet sammen med Sylvi og Synnøve hver av konfirmantene med håndspåleggelse. Nordbys preken var først og fremst var rettet til de tre konfirmantene, og han viste straks til de bibeltekstene konfirmantene hadde valgt: 

– Til dagen i dag har dere valgt dere hvert deres bibelsted som vi allerede har hørt lest. Dette er sterke og klare ord til trøst og oppmuntring – men de har også noe av en utfordring i seg, påpekte Nordby. Dypest sett handler ordene om identitet. Hvem er jeg egentlig, og hvem ønsker jeg å være? Men ordene handler også om Gud. Hvem Gud er og hva han gjør for oss, og hva han venter av oss.

Greta Thunberg utfordrer

– Gud er den som har skapt alle ting, også hver enkelt en av oss. Han bryr som om alt han har skapt, hele universet, men også jordkloden med alt som gror vokster og lever her. Ja, Gud har gitt oss mennesker et særlig ansvar til å passe på og stelle denne jordkloden vå, understreket Nordby. Derfor er det selvfølgelig ikke er likegyldig hvordan vi utfører denne oppgaven.  Derfor svir de, når Greta Thunberg fra deres egen generasjon kunne si til verdens økonomiske elite på deres samling i Davos tidligere i år:

«Jeg vil at dere skal få panikk. Og så vil jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere skal handle som dere ville gjort i en krise. Jeg vil at dere skal handle som om huset deres står i brann. For det gjør det.» 

Dere kan redde kloden!

 – Med ett stilles vi som er eldre til ansvar for hva vi har stelt i stand, sa Nordby og ga på vegne av seg selv og metodistkirken støtte til siste kirkemøte i Den norske kirke som nylig påpekte at: «Klimaendringer trenger politiske løsninger – men dypest sett er det et moralsk spørsmål. Det handler om vårt forhold til Skaperen, skaperverket og vår neste. Overforbruk og rovdrift på jordas ressurser er dypt urettferdig; det ødelegger naturen og utarmer livsgrunnlaget for våre med-mennesker. Kampen mot klimaendringer er derfor en kamp for solidaritet og rettferdighet. Dette er en sentral del av kirkas oppdrag.»

– Det skjer noe spennende akkurat nå for nå vil nær sagt alle være med å bidra til det store klimaskiftet for å redde jorden og fremtiden vår, sa Nordby. 

– Men da trenger vi en ny generasjon som presser på, så det ikke bare blir store ord og lite handling, understreket han. – Det ser faktisk ut til at det er dere som kan være med å redde vår klode. Og da skal dere vite. Er det noe Gud vil skal skje så er det dette. Da er dere en del av Guds plan!

Ikke overlatt til oss selv

– Og den Gud som står bak hele skaperverket bryr seg om hver enkelt av oss, fortsatte Nordby og viste til skriftlesningen fra 139: «Du vet at om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger så ser du det, du kjenner mine tanker. Og videre «Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg.» 

– Dette er ord som skaper trygghet.  Vi er ikke overlatt til oss selv og vår egen skjebne. Når dere skal ut i voksenlivet er dere ikke overlatt til dere selv. Gud selv har omsorg og vil det beste for hver enkelt av dere konfirmanter, men også for hver eneste av oss som er i kirken i dag! 

Når vi snakker om identitet og spør hvem er jeg egentlig?, så er dette noe av svaret! Jeg er skapt av Gud, jeg har fått ett oppdrag fra Gud og Gud selv har lovet å være med! Gud som en gang skapte alle ting, han skaper stadig noe nytt og han bryr seg om hver enkelt skapning. Hørte dere det ikke fra Sefanias bok: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg av fryd»– Hør hvor dynamisk Gud er, og hvordan han bryr seg nettopp om deg og alt som er skapt, sa Nordby.  

Ikke avhengig av likes!

– I konfirmasjonstiden har dere arbeidet med å finne ut hvem dere er og hvordan dere ønsker å være. Dere har diskutert hvordan sosiale medier så gjerne vil styre dere, og gjøre dere avhengig av alle slags produkter ved å vekke sterke følelser i dere. Dere har samtalt om at dere er verdifulle i dere selv, og ikke trenger avhengige av hvor mange «likes» dere kan oppnå på bilder av dere selv, meningene deres, eller hva dere ellers kan legge ut av glupe ting, sa Nordby. 

– Dere har nemlig tilgang til en kraftkilde som er mer grunnleggende enn all verdens sosiale medier.  Det var det Gud selv sa til Josva når han skulle lede Israelsfolket på den farefulle veien inn i Det lovede land:

«Så lenger du lever: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

– Også dere er nå på vei inn i det lovede land, voksenlivet, med alle dets utfordringer og muligheter! Så lover Gud selv å være med dere og sier som han sa til Josva: «Vær modige og sterke! La dere ikke skremme og mist ikke motet!»

– Oppgavene og utfordringene venter på dere både på det personlige plan og i det dere skal utrette for andre! Gud selv vil være med og han kaller dere til tjeneste for Guds rike, i samfunnet, i familien, og gjennom deres egen vekst og modning som gangs mennesker!

Lykke til, må Gud velsigne dere!, avsluttet pastor Lars-Erik Nordby sin preken.

Etter gudstjenesten var det heftig klemming og gratulasjoner, og fotosession. Det var også kirkebakkekaffe for alle som ikke måtte fyke direkte videre til feiring, og da sang vi bursdagsangen for en av konfirmantmødrene; Tamisha (Kindberg)!

Gudstjenestereferat og foto ved Ole-Einar Andersen