Og vi så at det var godt!

Selv om vi av ulike årsaker manglet noen på årets menighetstur, var vi 28 som sjekket inn på Søvassli Ungdomssenter – i alderen ti måneder til 75 år+. Vi fikk ei fin helg som styrket samholdet og ga inspirasjon til det metodistiske arbeidsåret som akkurat har begynt!

På en del tidligere Søvassliturer, har vi spøkefullt trøstet oss med å bli klissvåte av «nådens regn». I år holdt været seg stort sett tørt, og mildt, gjennom hele helga, så vi måtte erfare nåden på annet vis. Og det gjorde vi til gagns, gjennom godt fellesskap, fine samlinger, gode og muntre samtaler og ikke minst ved å bli enda bedre kjent med vår nye pastor Christina (Thaarup). 

SE BILDENE: Hvis teknologien er med oss, kan du også se alle bildene fra menighetsturen ved å klikke deg inn på denne Dropbox-filen: https://www.dropbox.com/sh/g43i22ze598kc6v/AAC_qkUatx44NQ10Lai4ijr3a?dl=0

Fredag startet med kveldsmat, et av mange solide og gode måltider (7+) gjennom helga. Sannelig klarte vi også å finne en ny bordversvariant til hvert måltid! En sosial kveldssamling, med kaffe og kaker og «ord for natten» avsluttet fredagen før det etter noen timers søvn ble morgen andre dag.

Lørdagen er alltid uteaktivitetsdagen på menighetsturen til Søvassli. Slik også i år; og det i langt bedre vær enn vi har hatt for vane de siste par årene. Etter pastor Christinas morgenandakt, valgte én gruppe å gå «fjelltur» langs en merket turløype i terrenget ovenfor Søvassli, mens andre gikk ned til den flotte stranda ved Søvatnet hvor det ikke tok lang tid før fire kanoer var på vannet. De to turgruppene ble lykkelig gjenforent etter noen timer, da det var klart for utendørs vaffelsteking i «tømmerlavvoen».

Deretter var det tid for klatrevegg for de sprekeste/modigste. Med Ellisiv (Sivertsen) og Hans Kristian (Strømme) som sertifiserte instruktører var sikkerheten godt ivaretatt. Imponerende klatring av både barn og noen litt større…

Etter middag samlet vi oss til «gudstjeneste-verksted» for å forberede søndagens gudstjeneste. Pastor Christina fortalte at tema skulle være nåde i lys av skapelsesfortellingen i 1. Mosebok første kapittel, og sa hva hun kunne ønske seg praktisk hjelp til. Og dermed var hele gjengen aktivt involvert i blant annet utforming av bønnestasjoner, kreering av et «alterbilde» i tegning/collage-teknikk, pynting av selve alterbordet, utvelgelse av salmer, og laging av powerpoint. Halvannen times kreativ, og givende åndelig innsats – og en liten øyeåpner for hva som egentlig kreves av forberedelse til en gudstjeneste…

Gudstjeneste-verkstedet ble etterfulgt av kveldsmat, før nok en sosial samling med ulike aktiviteter, brettspill, prat og kaffe, kaker, frukt, snop og et nytt «ord for natten»; og nye timers hvile før det ble morgen tredje dag.

Etter frokost, og de siste forberedelser, var det klart for søndagens gudstjeneste preget av mye sang og deltakelse av mange. Takako (Ueno) spilte, og etter at syv tekstlesere (!) hadde lest om hver sin «skapelsesdag», prekte pastor Christina prekte over skapelsesberetningen, og understreket blant annet at slik Gud har skapt oss – absolutt er godt nok.

Og vi så at det var godt!

Så godt, at vi ganske sikkert kommer tilbake til Søvassli neste år!