Musikk og kjærlighet

Johan Sebastian Bach skal ha sagt det, men uansett tåler det stadig å gjentas: «hver tone er til Guds ære». Det gjelder høyeste grad pre-/postludiet og «salmekompet» som John Pål Inderberg (saksofon) og Henning Sommerro (orgel) frydet oss med på gudstjenesten 8. desember.

Med stor musikalitet og flott formidling, løftet John Pål og Henning gudstjenesten, og støttet på sin måte opp om temaet for denne søndagen og pastor Christina Thaarups preken: «Jesus – kjærligheten som kommer til oss». 

Alle som var i kirken (vi kunne gjerne vært flere…) fikk oppleve hvordan musikk også kan «preke» og nå fram til mer enn ørene våre. Det var kanskje ikke uten grunn at profeten Sakarja i sin tid understreket at tempelmusikere ikke skulle betale skatt… Som takk for sin del av søndagens «forkynnelse», fikk musikerne hver sin glassengel, produsert ved Bymisjonens verksteder.

I kofferten som barna åpnet sammen med Christina før de ble med Åse Karen Mortensen til søndagsskole, var det «kjærlighet på pinne» som satte ytterligere smak på dagens tema. Ernestina Osei leste dagens bibeltekster, og assisterte under nattverden. Edith og Syvert Nørsett var kirkeverter, og Asbjørn Stjern styrte teknikken.

Annerledeskongen

I sin preken understreket Christina blant annet at Jesus brøt med både tradisjonelle jødiske Messias-forventninger, og med romerske kriterier for kongemakt.

– I adventstiden forbereder vi oss til at Gud ble menneske. Gud hadde prøvd lenge, og gjentatte ganger, med hjelp av profeter, konger og dommere, å forklare hvor høyt han elsker menneskene. Til slutt så Gud ikke annen måte enn selv å bli menneske, komme menneske så nær som mulig, som en av oss. Og da var det var en genistrek av Gud å bli født som et lite barn.

– Jesus er «annerledeskongen», sa Christina. Han møtte aldri mennesker med en «ovenfra- og-ned»-holdning. Jesus vil ha øyenkontakt; han ga, og gir, alle en følelse av å bli sett.

Hosianna-ropet vi kjenner fra både Jesu inntog i Jerusalem, og englesangen på Betlehemsmarken, er ikke bare et jubelrop; «hosianna» betyr egentlig «Frels nå! Redd oss nå». Og det var det Gud ville med Jesus, på en annen måte enn forventet.

– Er vi klar til å ta imot annerledeskongen, spurte Christina. Også vi kan si «hosianna» – redd meg, frels meg fra det i livet mitt som er vanskelig. Det er ikke vi som trenger å oppsøke Jesus; han kommer til oss. Kjærligheten møter oss der vi er. I adventstiden skal vi forberede oss til å ta imot kjærligheten som kommer til oss; hvordan kan vi la den fylle oss

Jesus sier til oss alle: «Du er elsket av Gud. Jeg er kommet for å frelse deg. Kjærligheten er kommet til deg – for å bli».

Etter gudstjenesten var det kirkebakkekaffe og god prat – og neste søndag markerer vi Lucia!

Foto og gudstjenestereferat v/ Ole-Einar Andersen