Tenn lys – det er advent! (IV)

Årets adventstid går mot sin avslutning. Julehøytiden er innenfor rekkevidde. Noen av oss gleder seg. Noen av oss gruer seg. Noen av oss både gleder oss og gruer seg. Uansett hvordan du har det med juledagene, så tror jeg at vi alle trenger det som det fjerde lyset i advent symboliserer – FRED! Fred i sjel og sinn. Julefred. Fred i hjertet. Guds fred.

Fred i sjel og sinn. Å kunne trekke pusten dypt inn og ut og kjenne roen senke seg over tanker og bekymringer og jage ut sammenligninger og kravstore forventninger. Å kunne være i det som er, og se at det var og er mer enn godt nok fordi det er det du (og jeg) kan romme.

Fred i hjertet. Vite at Gud er oss nær, uansett våre ytre omstendigheter, og kunne finne hvile i det.

Jeg leste en artikkel i starten av uken om en ung kvinne som fortalte om en jul for noen år siden hvor det ble klart for henne og resten av familien at hennes pappa bare hadde kort tid igjen å leve. Mange visste ikke hva de skulle si. En hadde ønsket «god bedring», selv om det i situasjonen var helt absurd. Det som hadde gjort inntrykk og virkelig hjulpet den unge kvinnen, var et besøk av en dame som hadde kommet for å hjelpe til med noe praktisk i hjemmet. Før hun gikk, avsluttet hun med å si til familien: «Og så vil jeg ønske dere alle Guds fred.» Et vennlig ønske som minnet den unge kvinnen om at selv i det vanskelige, i det som kan oppleves så brutalt, at pappa skal dø, er Gud der. Med trøst. Med nærvær. Vi er ikke alene.

I morgen skal vi tenne fjerde og siste adventslyset. Vi skal tenne det for fred. For fred i vårt indre. For julefred i alle julehjem, i vår by og vår verden. For fred i krig og konflikter. For Guds fred, som kom til oss en julenatt for lenge, lenge siden. Og som kommer til oss i dag og alle dager. Fordi fred er Guds ønske for oss. Guds juleønske for oss; for hans elskede menneskebarn og for den verden vi alle er en del av. Fred, presis der vi er. Fred, til presis dem vi er. Fred.

Så tenn dine adventslys og la dem hjelpe deg å forberede ditt hjerte, din sjel og ditt sinn til jul. Tenn det første lyset for dine lengsler og vær i dem et øyeblikk. Tenn det andre lyset for håpet du bærer i ditt hjerte. Si det gjerne høyt for deg selv. Tenn det tredje lyset for gleden i livet ditt. Tell dine gleder og si Gud takk for dem. Og tenn så det fjerde lyset for fred. Din fred. Min fred. Guds fred, som er for oss alle.

Som avslutning på mine adventsrefleksjoner vil jeg dele med andre del av siste vers av «Deilig er jorden». Her synger vi faktisk om det alt det lysene står for; lengsler, håp, glede og fred. I bare tre små setninger. La disse ordene være vår siste adventsforberedelse. Julen er nær. La oss derfor sammen synge:

«Fred over jorden. Menneske fryd deg. Oss er en evig Frelser født.»

Med ønske om en velsignet 4. søndag i advent til oss alle,

Christina Thaarup