Fornyet connection!

– Alle relasjoner har godt av å bli fornyet og bekreftet for å vokse seg enda sterkere. Det gjelder ikke bare Gudsforholdet, men også ekteskap, vennskap, menighet og alle relasjoner mennesker i mellom, sa pastor Christina Thaarup da hun ønsket velkommen til gudstjenesten søndag 12. januar. En «oppfrisket» paktsgudstjeneste som ble en sterk og god bekreftelse av den tosidige forbindelsen mellom Gud og mennesker; en bærekraftig connection! 

Metodismen har siden John Wesleys dager hatt tradisjon med en årlig «Paktsgudstjeneste» for å fornye «pakten» med Gud. Viktig, men den «originale» paktsgudstjenesten har vært så ordrik og til dels «gammelmodig» i språk og formanende formuleringer at den for mange har virket mer fremmedgjørende enn motiverende og inspirerende.

Ikke nå lenger. Pastor Christina presenterte søndag en modernisert «fornyelses-gudstjeneste», med sterkt forenklet og forkortet ritual, og i et språk til å kjenne seg igjen i. 

Gudstjenesten var inndelt i tre hovedledd som ivaretok til intensjonene i den opprinnelige wesleyanske paktsgudstjenesten: «Takk» – «Bekjennelse» – «Paktsinngåelse». Mellom leddene sang vi passende salmer som «Dra meg og Jesus, inn i din favn», «I surrender all» og «Vi kommer på ditt ord».  

Nattverden på slutten av gudstjenesten ble en ytterligere forsterkning og aktualisering av fornyelsen og relasjonen. Meget bra! (Med glans den mest relevante og utbytterike «paktsgudstjenesten» referenten har vært med på i sitt bevisste kirkeliv, og det begynner å bli noen….!) 

Også denne gudstjenesten ga selvfølgelig rom for åpning av «kofferten». Der hadde pastor Christina lagt pysjamasen sin, slumbershades («sovebind» for øynene) og en vekkerklokke. Dette som en introduksjon til dagens søndagsskoletema: Hva som skjedde da Jesus sov i båten under stormen. Og det Åse-Karen Mortensen videre med på kirkeloftet. Men også barna fikk med seg en understrekning av dagens hovedtema gjennom trønderversjonen av «Når det stormer». Bjørg Burkeland og Amelie Abudeaa Hagan var kirkeverter. Bjørg leste tekstene. Takako Ueno var organist. 

Pastor Christina holdt ingen preken, men i en kort refleksjon rundt Johannes 17:1-8 om «det sanne vintre», tok hun utgangspunkt i salmestrofen «Abide with me». Tre ganger sier Jesus «bli hos meg» i løpet av de åtte versene i Johannesevangeliet, og forsikrer om at «jeg vil bli hos dere». 

«Abide», har betydning utover det å bli hos, sa Christina, og ordet gir viktige og nyttige ekstra assosiasjoner. «Abide» handler om «connection»; om det å være tett knyttet sammen. En gjensidig, bevisst og forpliktende relasjon, i gode og vonde dager. En slik «connection» kan vi ha med Gud. Vi kan velge å leve med og i Guds kjærlighet, i dag og alle dager. Fra Guds side er hånden alltid rekket ut  – vi trenger bare ta i mot.

Men, så er vi er mennesker. Vi er forskjellige. Dagene er forskjellige. Noen dager kan det oppleves vanskeligere å «bli hos» Jesus enn andre dager. Det er lov, understreket Christina. Da slår også «connection» inn; Gud står ved og opprettholder relasjonen med oss også i perioder hvor vi sliter. Guds nåde, kjærlighet og tilgivelse virker hele tiden i oss. Løftet er klart og står fast: «Bli i meg, og så blir jeg i dere».

– Det er vårt valg. Jesus står med åpne armer og sier: «Jeg er her for deg», understreket pastoren vår.

Såvel det fornyede ritualet, som pastor Christinas refleksjon, falt åpenbart ikke på stengrunn, men i god jord denne søndagen; noe den fulltallige oppslutningen om nattverd og lystenning understreket.

Etter gudstjenesten var det kirkebakkekaffe med fransk «Helligtrekongers-kake» ( «Galette des Rois» ) som menighetens gode og trofaste venn Candy hadde tatt med til kirken i tråd med tradisjon hun og familien ( Ludvig, Tim og Mimi) er vant med fra hjemlandet. Den falt i smak i begge varianter, med mandel/eggekrem og sjokolade! Og denne søndagen summet av trivsel og fellesskap, enda lengre enn vanlig, på kirkebakken! Connection og fornyelse av relasjoner, der også!

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen