Hun viste oss en fargeglad Gud

«Christ will color all the world», skrev Shirley Erena Murray håpefullt i en av sine mer enn 700 salmer. Lørdag 25. januar døde hun, og kristenheten har mistet et av vår samtids flotteste salmediktere. Trondheim metodistkirke har lenge hatt velsignelsen av å synge flere av hennes salmer, både på norsk og engelsk. Du finner hele håpssalmen som den innledende strofen er hentet fra, på slutten av dette «minneordet».  

Fra Shirley Erena Murrays kjære hjemland New Zealand, meldes det at salmedikteren og troshelten døde fredelig, 88 gammel, etter lang tids sykdom. Fredag 31. januar blir det i hjembyen Wilmington arrangert en «Celebration of Life» til Murrays minne, før hun blir kremert i en privat seremoni. Feiringen av Murrays liv, blir direkte streamet, og er du interessert, kan du se den her: https://vimeopro.com/withloveweremember/shirleyerenamurray

Linken til streamingen vil bli holdt åpen en stund, slik at man ikke trenger/må se den live.

Shirley begynte å skrive salmer på 1970-tallet, og det er registrert/publisert over 700 salmetekster i hennes navn. Hun er representert i omkring 200 (!) salmebøker/samlinger rundt om i verden. 

I Trondheim Metodistkirke brukte vi senest i adventstiden 2019 hennes «Star child» som gjennomgangssalme.De siste seks-syv årene har vi sunget, og blitt særlig glad i, salmer som «For everyone born, a place at the table»(«For alle på jord en plass omkring bordet») «Love is your way», («Lysenes Gud»),  «Stranger, standing at my door», «Vern og beskytt meg» og « God of the Bible». Og hun har altså skrevet mange, mange flere, som både fortjener å oversettes til norsk – eller synges på engelsk!

Svært få har som Murray maktet å skrive slitesterke, aktuelle og troverdige salmetekster i skjæringspunktet mellom kristen tro og samfunnet omkring oss. Hun ønsket å uttrykke kristen tro i, og for sin samtid. Hun skriver om gudsrikets framvekst på jord, og vår delaktighet og ansvar. Hennes tekster er inkluderende og kreative. Hun bruker vår tids språk, bilder og referanser. Hun var ikke redd for å skrive salmer med referanse til brennaktuelle tema som klima/miljø, homofili, urfolks rettigheter, fremmedfrykt, kvinners og barns rettigheter, krig og fred og menneskeretter. Og hun skrev om ubegrenset kjærlighet, nåde og håp. Alt med solid teologisk forankring. 

Shirley Erena Murray (1931 – 2020) fra New Zealand studerte tidlig musikk, men tok mastergrad i klassiske språk og fransk. Hun ble født og oppvokst i en metodistfamilie (!), men skiftet kirkesamfunn da hun giftet seg med den presbyterianske presten John Stewart Murray for ca 60 år siden. Noen av hennes tidligste salmer var «bestillinger» fra ektemannen som trengte aktuelle salmetekster til sine gudstjenester. Shirley jobbet i starten som språklærer, men ble etter hvert aktiv i Amnesty International og jobbet som rådgiver/forsker på menneskerettighets-spørsmål for arbeiderpartiets parlamentsgruppe. Engasjementet i disse organisasjonene har påvirket og beriket hennes omfattende salmeskriving. Salmene berører gjerne menneskeretter, fred, rettferdighet,  kvinnespørsmål, skaperverket, klima og kirkelig fellesskap.  For sin salmedikting ble Murray I 2001 tildelt  “the New Zealand Order of Merit”  av landets regjering. 

Christ will color all the world

I Trondheim Metodistkirke vil vi fortsette å synge Shirley Erena Murrays salmer med glede og i takknemlighet. Og som et «fred over hennes minne»,  deler vi denne flotte håpssalmen,  som starter med påskedagsopplevelsen. 

Where the light of Easter Day 

Shines through our life then faith can say 

Christ is living 

Christ is moving 

Christ is changing all the world 

Here is God’s good kingdom

Where the yeast of love will rise 

Bubbling with God’s new enterprise 

Christ is living 

Christ is moving 

Christ is working through the world 

Here is God’s good kingdom

Where a child can grow in trust 

Where there is joy that powers are just 

Christ is living 

Christ is moving 

Christ will color all the world 

Here is God’s good kingdom

Where the harvests ripen in peace 

Where all the sounds of gunfire cease 

Christ is living 

Christ is moving 

Christ is healing in the world 

Here is God’s good kingdom

Where the Spirit’s flame burns bright 

Where there is health and truth and light 

Christ is living 

Christ is moving 

Christ will resurrect the world 

Here is God’s good kingdom

Shirley Erena Murray