Vi skal bidra til totalrenovering av skole i Liberia

Trondheim Metodistkirke har gått inn i et samarbeidsprosjekt for å totalrenovere og utvide en skole i kystbyen Harper, helt sør i Liberia. Vi er en av flere bidragsytere som skal sørge for at ungdom, gjennom god utdannelse gis grunnlag for et bedre liv.  Vi har i første omgang forpliktet oss til 50.000 kroner som konkret går til rehabilitering av skolebyggene. Skolen er i drift i byggeperioden, og over halvparten av de 350 elevene er jenter.

Skolen eies av Metodistkirken i Liberia (United Methodist Church), og har 350 elever. Bare 25% av elevene er metodister. Skolen har 24 lærere, og er en av tre videregående skoler i regionen Maryland. Etter rehabiliteringen og utvidelsen, er målet at elevtallet bortimot skal dobles, slik at skolen kan ta imot 650 elever.

Etter henvendelse fra Trondheim menighet, er det Metodistkirkens Misjonsselskap i Norge som har tildelt oss dette misjonsprosjektet. Tidligere misjonssekretær Tove Odland, som kjenner Liberia bedre enn noen annen norsk metodist, er kjempeglad.

– At dere er med på et skoleprosjekt, det er bare så utrolig flott!!, sier Tove til hjemmesiden vår.

Tove Odland under et av sine «utallige» besøk tilLiberia

– Kunnskap gir innsikt. Ikke minst er det veldig viktig at jenter får skolegang og skolering. I skolene får de både kunnskap og lederopplæring. Det er en tragisk sannhet at jenter i Liberia (og mange andre land) får barn så tidlig som i 13-års alder og noen ganger yngre. Mange av dem er dessverre også utsatt for overgrep; det er så man ikke helt klarer å ta det helt inn over seg. Men også her tror jeg skolegang og utdannelse hjelper. Det gir jentene mot, selvtillit og kompetanse til å mestre sine liv, sier Tove.

– I etterkrigstidens Liberia er det dessuten viktigere enn noensinne at så mange som mulig får skolegang og undervisning. Det er et av de beste bidragene til å hindre ny krig i landet, understreker Tove. Anslagsvis 250.000 mennesker mistet livet under to borgerkriger som avløste hverandre i 1989-1997 og 1999-2003. I disse turbulente og forferdelige årene var det mange barn og unge som ikke fikk skolegang i det hele tatt.

Ebola-epidemien i 2013/14 kostet også Liberia dyrt.  Omkring 5000 mennesker døde direkte av epidemien, mens like mange antas å ha dødd av andre sykdommer senere, som en følge av at helsevesenet / helsepersonell ble hardt rammet av epidemien.

Rehabiliteringen av J.S. Pratt School er et omfattende prosjekt, med flere bidragsytere. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU )samler allerede inn penger til vannpumpe på skoleområdet for så sikre rent og trygt drikkevann. Andre metodister i Norge støtter utbygging av en ny fløy med klasserom.  De 50.000 kronene fra Trondheim Metodistkirke, skal konkret styres mot rehabilitering av eksisterende skolebygninger. Misjonsselskapet vårt forskutterer utbetaling av pengene, slik at arbeidet kan utføres uten opphold.

Bygningsmessig står det dårlig til med J.S. Pratt School i Harper. Selv om det fortsatt pågår undervisning, er dagens bygningsmasse skrøpelig, Vegger forvitrer og smuldrer opp. Bærekonstruksjoner er svekket og utgjør en fare for elevenes og de ansattes sikkerhet.

Derfor skal hele bygningskroppen forsterkes, og alle tak skiftes. Det skal bli rom for nytt bibliotek, laboratorium, kontorer og lærerrom. Det skal også bygges et anneks for å gi plass til flere elever, for presset for videregående utdannelse er stort.

Lokale samarbeidspartnerne skal i tråd med Partnership in Development, styre prosjektet. De stiller også med den manuelle arbeidskraften som trengs, og skaffer lokalt tilgjengelige byggematerialer. Og ikke minst forplikter de seg til stor «transparens» i økonomistyring og gjennomføring av prosjektet. Korrupsjon er erklært fiende nummer én, og skal være bannlyst.

Harper er en kystby, helt nede mot grensen til Elfenbenskysten. Det er drøyt 40 mil nordover til hovedstaden Monrovia. Den kjøreturen tar (minst) to dager med bil, kanskje mer i regntiden når veiene går i oppløsning.

Byen ligger på et landområde mellom Atlanterhavskysten og utløpet av elven Hoffman. Det var i dette området frigjorte slaver fra USA og Karibia etablerte seg i 1820-40-årene, og la grunnlaget for å etablere staten Liberia i 1847.

Harper City har idag omkring 20.000 innbyggere og er hovedstad i provinsen Maryland.

Harper var en gang en vakker og velholdt by. Men som landet forøvrig ble Harper og Maryland hardt rammet av borgerkrigene 1989-2003. Mye av bebyggelsen og infrastrukturen ble ødelagt. Maryland er i dag en av Liberias mints utviklede regioner / fylker, men både lokale og sentrale myndigheter søker å bedre forholdene. Det er blant annet etablert et nytt universitet, som i sin tur øker behovet for videregående utdannelse og skoler som vårt prosjekt, J.S. Pratt High School.

Partnership in Development: Etter borgerkrigene, kunne Metodistkirkens Misjonsselskap i Norge gjenoppta samarbeidet med Metodistkirken i Liberia i 2006. En bærebjelke i samarbeidet er Partnership in Development-programmet CODEVEPRO (Community Development Program);  et program for utvikling av lokalsamfunn, med stor vekt på lokale behov, lokal styring og eierskap. Rehabiliteringen av J.S. Pratt School i Harper, er et slikt prosjekt. Gjennom «Partnership in Development»-avtalen, mottar prosjektet derfor betydelig pengestøtte fra NORAD og Digni.  (Digni, tidligere Norsk Misjons Bistandsnemd, er en paraplyorganisasjon for 20 norske kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Digni støtter i dag ca. 120 prosjekter i ca. 40 land i samarbeid med Utenriksdepartementet og NORAD.)

Liberia ligger på vestkysten av Afrika. Landet har ca. fem millioner innbyggere. Liberia er republikk, og landets nåværende president er den tidligere fotballstjernen George Weah. Han etterfulgte metodisten Ellen Johnson Sirleaf som var president fra 2005 til 2018. Hun var Afrikas første kvinnelige statsoverhode.

Ca. 85,6 prosent av befolkningen er kristne og 12,2 prosent muslimer. Engelsk er offisielt språk og snakkes av ca 20%. I tillegg er det over 20 andre språk, knyttet til ulike etniske grupper i Liberia. I 2015 ble det anslått at 52 prosent av befolkningen var analfabeter. Gjennomsnittlig levealder i Liberia er 58,6 år.