Ferske bilder fra «skolen vår» i Liberia

Rehabiliteringen av misjonsprosjektet vårt, Pratt High School i Harper, Liberia, er godt i gang, rapporterer bistandssekretær Ann Ng Forster i Metodistkirkens Misjonsselskap. Hun har også spurt direktøren for Partnership-programmet i Liberia, Emma, hvorfor de prioriterer en landsby som ligger så langt unna, og svaret var: «Fordi ingen andre gjør det»!

– Som i alle Partnership in Development prosjektene våre, er hele lokalsamfunnet med på jobben, forteller Ann Ng Forster. Det er de lokale som sørger for alle mursteiner til byggingen, sand og vann til sement og arbeidskraft. Det øker eierfølelsen til prosjektet, og også vedlikeholdet i ettertid. Når prosjektet er ferdig, gis det over til landsbyen og myndighetene, som er ansvarlige for å ansette lærere. Ofte er det et problem, og mange av lærerne er frivillige, som ikke får betalt. Da samler ofte landsbyene inn noe fra hver familie, slik at også de frivillige lærerne får litt lønn.

Som kjent har Trondheim Metodistkirkegått inn i et samarbeidsprosjekt for å totalrenovere og utvide J.S. Pratt High School i kystbyen Harper, helt sør i Liberia. Vi er en av flere bidragsytere som skal sørge for at ungdom, gjennom god utdannelse gis grunnlag for et bedre liv.  Vi har i første omgang forpliktet oss til 50.000 kroner som konkret går til rehabilitering av skolebyggene. Skolen er i drift i byggeperioden, og over halvparten av de 350 elevene er jenter.

Les mer om prosjektet i en tidligere artikkel på hjemmesiden!