Bli medlem av «selfie-kirka» vår!

Fra en av de hardest korona-rammede områdene i Italia, låner vi i takknemlighet og solidaritet idéen om en «selfie-menighet» fra den katolske presten Don Giuseppe Corbari. Derfor: Send oss en selfie eller annet digitalt foto! På en eller annen måte vil vil bruke bildene til å gi uttrykk for menighetsfellesskap og omsorg – selv med pålagt sosial distanse!

Presten Don Guiseppe Corbari fikk en idé som fenget og har vakt oppmerksomhet langt utenfor Italias grenser.

Oppfordringen gjelder ikke bare medlemmer og venner av Metodistkirken i Trondheim. Metodister fra alle steder i landet, kan få plass i vår «selfie-kirke» og dermed på en spesiell måte bli inkludert i våre tanker, bønner og fellesskap. Ja, ikke-metodister også, selvfølgelig!

Vil du bli del av dette virtuelle, men like fullt «ekte» fellesskapet, så send oss bilder av deg og familien! (Helst portretter – men også gruppebilder). Akkurat hvordan vi vil gjøre det, vet vi ikke helt ennå. Men bildene vil bli printet ut og på en eller annen måte bli plassert i kirkerommet. Resultatet vil bli vist på menighetens hjemme- og Facebookside, slik at dere ser hvem dere «er i kirken» sammen med!

Det viktigste i første omgang er at dere sender bilder så raskt som mulig! Vi setter ingen tidsfrist, men vil sørge for å oppdatere og legge til nye «selfie-menighets-medlemmer» etter hvert som vi mottar bilder!

Foto sendes til Ole-Einar Andersen på SMS / Messenger : 951 98 657 – eller mail: oleander@getmail.no

Don Guiseppe Corbari holder messe foran «selfie-menigheten» i en fullsatt kirke!

Herfra fikk vi ideen:

Det var i forkant av søndag for et par uker siden, at presten Don Giuseppe Corbari i landsbyen Robbiano di Giussano i Lombardia kom på den kreative idéen. Lombardia er en av regionene i Nord-Italia som fikk koronaviruset først, og hvor det har rammet hardest. 

Don Guiseppe Corbari sørget over virusets herjinger, og var samtidig lei seg for at kirken måtte holdes stengt for gudstjeneste. I sin frustrasjon over å ikke kunne feire messe med menigheten foran seg, sendte han en overraskende oppfordring til de ca 4500 innbyggerne i landsbyen.  

«Send meg bilder av dere selv, av deg og din familie. Jeg trenger å se ansiktene deres foran meg når jeg feirer messe neste søndag», appellerte Don Guiseppe og forklarte: «Jeg vil printe ut hvert foto dere sender meg, og feste dem i kirkebenkene – barna selvfølgelig i første rekke.»

Responsen fra menigheten var overveldende. Selfies og digitale foto strømmet inn på mobilen og pc’en hans, og presten måtte kjøpe mere blekk til skriveren sin for å printe ut alle. Og nå feirer Don Guiseppe messe foran en kirke full av foto av smilende mennesker, mens han gleder seg til at virusepidemien en gang går over, og menigheten igjen kan samles ansikt til ansikt.

Det gjør vi også!