Oppmuntrings-stafett!! Ta en etappe du også!

Med dette håpefulle budskapet, kritt-tegnet i oppkjørselen, hilser eksiltrondhjemmeren Eystein M. (Andersen) og hans familie til metodistene i Trondheim! Det er Eysteins datter Anna (Tveit Andersen) som er gatekunstneren!. Det er andre bidrag til vår «oppmuntrings-stafett». Send oss et bilde, tegning eller annen oppmuntring og ta en etappe eller fler, du også!

«Vi ønsker alt godt til alle i Trondheim Metodistkirke, og sender varme tanker og hilsner til alle kjente!», skriver Eystein fra Skien. Han forteller at 8-åringen Anna er stolt og glad for at gatekusnten fra oppkjørselen foran huset kommer «på trykk» på hjemmesiden vår! Mamma Anne hilser oss også!

1ste etappe: I ukemailen som vi sendte ut tidligere i dag (4-april) , publiserte vi første «etappe» i oppmuntringsstafetten. Det var dette bildet fra Bjørn Gunnar Andersen (tatt før det aller siste snøfallet..):

Og Bjørn Gunnar skriver: «Utenfor arbeidsrommet mitt her på Stjørdal, dukker også denne våren krokusen opp fra mørk jord, side om side med snøflekker og løv. Og det ryktes at blåveisen har dukket opp nede i lia. Jeg tror det:) For meg ble det en liten påminnelse om håp og tro.
På veggen inne henger bildet av kirken vår, der jeg har møtt så mange mennesker som betydde og betyr mye for meg. Og det viktigste av alt, der fikk jeg motta troen på Jesus Kristus. Jeg hilser alle kjente og ukjente, som leser dette med ordet om at intet kan skille oss fra Guds kjærlighet.»

Livsglede, gnist og håp!

Vi opplever spesielle tider, og opp i alvoret er det også viktig å holde fast på livsgleden, gnisten og håpet. Derfor lar vi nå startskuddet gå for en «fast post» på hjemmesiden for å spre litt oppmuntring, smil og håp! Men til det trenger vi din/deres hjelp!

Send oss tegninger, foto, dikt, en vits, god historie, eller rett og slett «bare» en hilsen (gjerne ledsaget av et bilde av deg/dere selv)  – til felles oppmuntring og glede! Det akter vi å holde gående en stund!

Hjemmesiden blir oppdatert etter hvert som dere bidrar! Sett gjerne barna i sving også! Bli med å spre litt oppmuntring! (send bidrag til Ole-Einar (Andersen) på mail: oleander@getmail.no  eller sms 951 98 657

Hvem tar neste etappe? Ikke nøl!