Underveis – mot håpet (Svein Ellingsen 1929 – 2020)

Salmedikteren Svein Ellingsen døde palmesøndag og vi ble et åndsmenneske fattigere her i landet. Samtidig er Ellingsens salmer en stadig rikdom som vi vil ta med oss videre, også i Trondheim Metodistkirke. Først og fremst vil vi i takknemlighet minnes ham som en formidler av nåde og håp og en trassig tro på gudsrikets nærvær i vår verden.

Ellingsens tekster er økumeniske og utgjør en salmeskatt på tvers av konfesjoner. Et godt eksempel på det er «Vinden kjenner ingen grenser» (1992) som du finner på nr. 700 i Norsk Salmebok. Ellingsens samlede prekener kan i det hele tatt karakteriseres som en bra felleskirkelig katekisme. Det hindrer ikke at vi som metodister med fordel kan lese og synge noen av hans mer dogmatisk-lutherske «sakramentsalmer», særlig knyttet til dåpen, med lett korrigerende metodistiske brilleglass… 

I vår norske metodistkirkes salmebok fra 1987, fant dessverre bare fem salmer av Ellingsen plass. I Norsk Salmebok fra 2013,  finner du hele 58 salme ( 43 originale og 15 gjendiktninger/oversettelser). Han er representert i salmebøker i alle nordiske land, og i Tyskland, Østerrike, Sveits og USA. Ytterligere salmer er publisert i bøker.

Noen kjenner nok Ellingsen bare som salmedikter. Men han var også billedkunstner. Omgivelsene forventet nok at han skulle studere teologi, men i 1951 startet Ellingsen i stedet kunststudier ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles begynnerskole, og fortsatte studiene ved  Statens Kunstakademi og Statens lærerskole i forming. Han var flere ganger representert med bilder på Høstutstillingen. Ellingsen har malt «tittel-bildet» som vi har valgt til denne saken på hjemmesiden. Det heter «Underveis».

Sine første salmer skrev Ellingsen på 1950-tallet, men den første salmesamling ble ikke utgitt før i 1976. Ellingsen hadde en spesiell evne til å formidle dyptpløyende, eksistensielle tanker med enkle ord. I så måte kan han tjene som et forbilde for mange teologer og prester… 

Mange av salmene er knyttet til livets sårbare situasjoner. Han er ikke fremmed for å sette ord på angst, sorg og fortvilelse knyttet til sykdom, død og ødeleggelse av skaperverket. Men det blir aldri bekmørkt og håpløst i hans salmer. Han finner plass for ikke bare håpet, men en visshet om at lyset seirer over mørket, som for eksempel i den flotte påskesalmen «Døden må vike for Gudsrikets krefter» (1975) og «Noen må våke i verdens natt» hvor siste verset lyder slik: 

Herre, du våker i verdens natt,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser oss Kristi dag!
Selv under livets tyngste slag  er vi hos deg, du vår Gud!

Et flott trekk ved flere av Ellingsens salmer er forståelsen av Gudsrikets allerede-nå-men-ennå-ikke aspekt. Guds frelsesplan med verden er ikke bare framtid, den er allerede i virksomhet, og vi er en del av den. Det foregår en nyskapelse av verden, dels i det skjulte, som viser fram mot gudsrikets endelige gjennombrudd. 

Svein Ellingsen ble statsstipendiat i 1976. I 1995 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. I november 1992 mottok han Fritt Ords honnørpris for nyskapende virke innen kirkelig kunst.

Et lite døgn etter meldingen om hans død, er det vanskelig å velge favoritter blant Ellingsens salmer. Vi har allerede nevnt et par, og her er ytterligere tre som hjemmesidens redaktør umiddelbart vil trekke fram – ikke minst i tider som det vi nå gjennomlever:

Midt i vår angstfylte verden

Midt i vår angstfylte verden,
midt i dens lammende nød,
aner vi evige krefter,
gitt oss i liv og i død.
Truende undergangs-makter
får ikke siste ord.
Lyset fra Gud vinner seier,
ny blir vår blodstenkte jord.

Bud fra den kommende verden
når oss i dypeste nød,
bud om forvandlende krefter,
sterkere enn vår død.
Midt i vår motløshets vinter
ser vi et blomstrende tre.
Jorden er gjemt ved Guds hjerte,
snart skal hans under skje.

Fra i samlingen «Vårt øye ser mot Betlehem» Aschehoug forlag 1987

Stjernene lyser fremdeles i mørket

Stjernene lyser fremdeles i mørket,
solen gjør natten til morgen og dag,
stjerner og sol senker lysende drømmer
over vår sårede, blødende jord.

Ennå er håpet en levende flamme,
lyset er tent i mørkeste natt,
ennå kan sårene leges og heles,
vi kan forsones med jorden, vår mor.

Drømmen og håpet skal bo i vårt hjerte!
Se, nå er skapelsens åttende dag!
Vi skal erkjenne i gledesfylt undring:
Alt som er skapt, er vår søster og bror.

Vi skal få tro på en fremtid på jorden;
avmakt må vike og dag følge natt,
se, våre søsken i skapningens mangfold
venter på handling fra hjerter som tror.

Skapningens sukk skal forvandles til lovsang,
sangen skal fylle vår jordiske dag;
alt vil vi bære i bønn til vår skaper,
vi som er barn av hans rike på jord.

Svein Ellingsen (1991) 

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme

En bønn er gjemt i hjerteslagets rytme:
Vår Gud! La gleden aldri bli tatt fra oss!
La gleden bringe livet frem til modning
igjennom alt som møter oss på jorden!

Vi ber deg, Gud: La gleden alltid finnes
som en usårlig kjerne i vårt indre!
La gleden fylle våre sinn med jubel
når vårbrudd efterfølger golde dager!

Vi eier del i Kristus-livets rikdom!
Å, hvilken grunn til uopphørlig lovsang!
Vi skal få leve under Nådens hvelving
fra dåpens daggry til vår siste time!

Vi ber deg, Gud: La gleden over livet
få bringe oss tilbake til vår neste,
selv om vi ennå gjemmer oss bak murer
og, blinde for din godhet, går og klager.

Hver stund som hjertet slår, skal bønnen lyde:
Vår Gud, la gleden aldri bli tatt fra oss!
La gleden gi oss kraft, så vi kan leve
for dem som trenger oss vår tid på jorden.

Fra samlingen «Det skjulte nærvær», Aschehoug forlag 1979/85  

Dette er bare noen eksempler. Søk gjerne opp Ellingsens salmer i den lutherske Salmeboken, og på nett! 

Vil du trenge litt dypere inn i Ellingsens salmer, kan vi anbefale den helt ferske artikkelen «Riket som er skjult i verden – Teologien i Svein Ellingsens salmer» av Harald Hegstad som ble publisert i tidsskriftet Kirke og Kultur nr. 1 / 2020. Den artikkelen finner du på denne linken: https://www.idunn.no/kok/2020/01/riket_som_er_skjult i_verden