Online nattverdsandakt

Skjærtorsdag kl. 18.00 er du velkommen til å delta i nattverd via en videoandakt på menighetens Facebookside (Trondheim Metodistkirke). Andakten er ved pastor Christina Thaarup. Ha brød og juice klar når andakten starter.