PÅSKEDAGS-GUDSTJENESTE

1. påskedag, søndag 12. april kl. 12.00 er du velkommen til videogudstjeneste på menighetens Facebookside (Trondheim Metodistkirke). Gudstjenesten er ved Christina Thaarup. 1. påskedag er normalt en «jubeldag» i kirkeåret. I år feirer vi påske under helt spesielle forhold. Men bli en del av online-gudstjenestefellesskapet!