Les – og kom gjerne med innspill!

Nå kan du lese sakspapirene til den avlyste Menighetskonferansen / årsmøtet som skulle finne sted tirsdag 14. april. Har du spørsmål og kommentarer til det du leser, så meld fra før en ekstraordinær, digital pastoratkonferanse som arrangeres tirsdag kveld!

Rapportheftet kan du finne her (googledocs) : https://drive.google.com/file/d/1sD1euIW67jJMxyII7xjILtsNpylFnouO/view og / eller her (dropbox): https://www.dropbox.com/s/68w8l8m03rbiygv/RAPPORTHEFTET%C2%A0MENIGHETSKONFERANSE%C2%A02020%C2%A0-%C2%A0PASTORALKONFERANSE.pdf?dl=0

Det er koronasituasjonen som dessverre gjorde det umulig å arrangere Menighetskonferansen som planlagt, på grunn av restriksjoner knyttet til reiser (tilsynsprest) og samling av folk. Menighetskonferansen, hvor alle har adgang og alle medlemmer har stemmerett, er en viktig del av kirkedemokratiet og fellesskapet vårt. 2020 er trolig det eneste året i menighetens historie, at menighetskonferansen ikke er blitt holdt.

Samtidig er det kirkeordningsmessig og praktsik både viktig og nødvendig at regnskap, budsjett og rapporter behandles i rett tid. Derfor er det i samråd med kirkens ledelse og vår tilsynsprest Inguil Grefsli bestemt at i disse helt spesielle tider, må menighetskonferansen erstattes av en ekstraordinær, digital pastoratkonferanse slik at de nødvendige vedtak og kan gjøres.

Pastoratkonferansen består av menighetsrådet og ordinerte eldste i menigheten. Pastoratkonferansen har myndighet til å godkjenne rapporter og regnskap jfr.kirkeordningen i en slik nødssituasjon som den vi er inne i. Men har du spørsmål / kommentarer / innspill til sakspapirene, kan de tas inn i pastoratkonferansen og protokollføres.

Spørsmål / kommentarer rettes skriftlig ( mail/epost/sms) til menighetsrådets leder Arvid Strømme : mail: arvid.stromme@norway.online.no SMS: 911 93 313 og det må gjøres innen tirsdag 14. april kl. 17.00!

Når koronarestriksjonene lettes, vil det bli vurdert å arrangere menighetskonferanse i løpet av høsten 2020, for å drøfte og samtale om aktuelle spørsmål.