TRONDHEIM METODISTKIRKE :-) åpne hjerter – åpne sinn – åpne dører

" Vi ønsker å være en åpen, inkluderende og fordomsfri menighet for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss! Kirka vår er åpen for Gud, for livet, for verden – og for deg! "

Livet har det siste ordet!

1. Påskedags budskap er at livet beseirer døden! Det kan og vil vi som kirke trassig proklamere, også i koronatider. Oppstandelsen er begivenheten som gjør at den positive faktoren i alle motsetninger vinner: Døden over livet. Lyset over mørket. Kjærligheten over hatet. Håpet over frykten.

Husk: Idag klokken 12.oo kan du se 1.påskedagsandakt/gudstjeneste v/ pastor Christina Thaarup på menighetens facebookside (Trondheim Metodistkirke), og 12.45 kan du bli med på påskekirkebakkekaffe via møtetjenesten Zoom. (se tidligere sak på hjemmesiden!»)

Da du våknet i dag, hadde kirkens jubelrop allerede runget i timevis og gjennom mange tidssoner. Nå kan du la din stemme høres i denne 24-timers «stafetten» som krysser verdensdeler og kontinenter. På tvers av alle kirkesamfunn, raser, kjønn og sosial status lyder ropet: «KRISTUS ER OPPSTÅTT».

Det begynte allerede i går (norsk tid). Øygruppen Catham Islands i Stillehavet, øst for New Zealand er det bebodde stedet på kloden hvor dagen starter først, og der finnes det én kirke (anglikansk). Derfra spredte jubelropet seg via de østligste delene av Sibir hvor Fra de østligste deler av Sibir, Stillehavsøyene og New Zealand begynte den kristne påskehilsenen begynt å rulle.

Kristus telah bangkit! مسیح برخاسته است!Krestos a uprisin! Christ is risen! Христóсъ воскрéсе! Christus ist auferstanden! Kristo leviĝis! Kristur er upprisinn! Cristo è risorto! Tha Crìosd air èiridh! Kristus aq ungwektaq!¡Cristo ha resucitado! المسيح قام! حقا قام! Christus is opgestaan! Kristus är uppstånden! Lo Crist es ressuscitat! Si Kristo ay nabuhay! Kristus vstal z mŕtvych! ハリストス復活!Christus resurrexit! Le Christ est ressuscité!

I dette påskedagsdøgnet anbefaler vi gjerne Wikipediasiden «Paschal greeting». Der er påskehilsenen (utropet og svaret) gjengitt på et stort antall språk, flere av dem garantert ukjente for mange. Å se og lese påskehilsenen opplistet på denne måten, er faktisk en spesiell og sterk opplevelse. Det bidrar også til en bevisstgjøring på påskebudskapets universelle karakter og gjennomslagskraft. Du finner den her: PASCHAL GREETING

Den New Zelandske salmedikteren Shirley Murray, som døde tidligere i pr, har skrevet en flott påskedags-salme som du finner teksten til her. Gjør gjerne din egen oversettelse til en preken/andakt samtidig som du reflekterer over eksemplene på ulike kunstneriske framstillinger av oppstandelsen som du finner på denne siden.

Where the light of Easter Day
Shines through our life then faith can say
Christ is living
Christ is moving
Christ is changing all the world
Here is God’s good kingdom

Where the yeast of love will rise
Bubbling with God’s new enterprise
Christ is living
Christ is moving
Christ is working through the world
Here is God’s good kingdom

Where a child can grow in trust
Where there is joy that powers are just
Christ is living
Christ is moving
Christ will color all the world
Here is God’s good kingdom

Where the harvests ripen in peace
Where all the sounds of gunfire cease
Christ is living
Christ is moving
Christ is healing in the world
Here is God’s good kingdom

Where the Spirit’s flame burns bright
Where there is health and truth and light
Christ is living
Christ is moving
Christ will resurrect the world
Here is God’s good kingdom

Ja, han er sannelig oppstanden!

Påskens budskap rommer troens store mysterium: Kristus døde. Kristus oppsto. Kristus skal komme igjen. Heller ikke oppstandelsen er unntatt fra helt nødvendig (teologisk) forskning, bibeltolkning og diskusjon. Litteraturen om dette fyller «hyllekilometere».

Mange kristne er opptatt av «bevis»; at Bibelen har «rett» i ett og alt – som om det er snakk om en ufeilbarlig fagbok i historie, geografi, matematikk og naturvitenskap. Oppstandelsesfortellingen(e) er intet unntak. For mange er troen avhengig av 100% bevis for en 100% fysisk og legemlig oppstandelse. Det beviset finner vi ikke i Bibelen, og ingen andre steder heller, for den del.

Andre mener at Bibelen er skrevet, og snakker til oss, i et mytologisk språk gjennom bilder, symboler, lignelser og metaforer fra skapelsesberetningen og fram til Johannes Åpenbaring. Påskefortellingene inkludert.  Mange teologer og kristne vil si at oppstandelsen er virkelighet nettopp gjennom at disiplene hadde sterke og livsendrende opplevelser av Kristus etter hans død.

Teologen Clarence Jordan (1912-69) sa det for eksempel slik: «Beviset for at Gud oppreiste Jesus fra de døde er ikke den tomme graven, men hans forvandlede disiplers fulle, glødende hjerter. Beviset for at Jesus lever, er ikke en tom grav, men det åndelige fellesskapet mellom hans etterfølgere.»

Oppstandelsen viser at døden ikke var slutten på Jesus-historien. Oppstandelsen viser at Gud ikke har gitt opp verden. Oppstandelsen er begivenheten som gjør at den positive faktoren i alle motsetninger vinner: Døden over livet. Lyset over mørket. Kjærligheten over hatet. Håpet over frykten.

Vi kan alle forlenge den listen ut fra egne erfaringer. Vi skal fortsatt alle dø, men døden har ikke det siste ordet. Og i hvert glimt av godhet og hint av håp vi ser og er med å skape, er oppstandelsen en realitet i dagens verden.

Ingen som kaller seg kristen vil finne på å benekte at oppstandelsestroen har hatt forvandlende kraft på mennesker og samfunn i snart 2000 år. Uansett kirkelig/teologisk ståsted; enten vi oppfatter oppstandelsen som 100% fysisk/legemlig, eller erfarer den som en kraftfull lignelse som er sann i betydningen at Jesus lever, gudsriket er virksomt i blant oss og Guds frelsesplan utfolder seg;  kan vi med glede og uten å nøle bekrefte det liturgiske svaret som uløselig hører til påskehilsenen: «JA, HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!»

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 12/04/2020 av .

KONTAKTINFO

METODISTKIRKEN ligger på Lilletorget/ Cicignonsplass

mail: trondheim@
metodistkirken.no

Kontortelefon:
485 17 951

Bankkonto: 8220.02.83593

VIPPS:  107849

Postadresse:
Krambugata 6
7011 TRONDHEIM

Follow TRONDHEIM METODISTKIRKE :-) åpne hjerter – åpne sinn – åpne dører on WordPress.com

ARKIV

%d bloggere like this: