«Håp og tro er den sterkeste motgift mot frykt og uro»

«Metodister kan og skal være en ressurs i denne krisen», skriver vår biskop Christian Alsted i et hyrdebrev til alle metodister i Norden og Baltikum. «Selv om vi også selv har vårt å kjempe med, har Jesus lært oss at håp og tro er den sterkeste motgift mot den frykt og uro, vi alle opplever. Vi har fått i oppgave å bringe håp og forsoning», heter det i hyrdebrevet.

København April 2020

Kjære metodister i Norden og Baltikum

I over en måned har våre samfunn vært lukket, og vi har ikke kunnet bruke våre kirker.

Fysisk avstand, restriksjoner og arbeid hjemmefra har blitt nye normer og en del av hverdagen vår. På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvor lenge denne situasjon kommer til å vare, og når vi kan vende tilbake til noe som minner om  ”normalt”.

Etter lang tids begrensninger begynner mange av oss å oppleve stress og frustrasjon. Noen av oss sørger over å ha mistet pårørende til coronarelaterte sykdommer. Noen føler seg isolerte og ensomme, andre erfarer smerten forbundet med ikke å kunne besøke pårørende på sykehus eller sykehjem. Noen har mistet jobben sin, og mange er bekymret for fremtiden. Frykt og angst sniker seg inn på oss, når vi går på butikken, eller når daginstitusjoner og skoler langsomt åpner igjen.

Coronaviruset har blitt en sterk påminnelse om våre felles livsvilkår. – Både rike og fattige blir smittet, og virus diskriminerer hverken på grunnlag av rase, kjønn eller religion. Vi er alle sårbare, og vi kan alle bli alvorlig syke og dø av Corona.

For kun to måneder siden, var vi ute av stand til å forestille oss virkeligheten vi opplever i disse ukene. Nå vet vi at våre liv og samfunn er sårbare. Tross avansert vitenskap og teknologisk utvikling, kan et enkelt virus lamme samfunn i hele verden. – Vi er alle i Guds hånd.

I sitt andre brev til menigheten i Korint (kapitel 5) skriver Paulus: Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud!
2. Kor 5:17-20

Jeg er overbevist om, at metodister sammen med alle andre kristne kan og skal være en ressurs for mennesker i våre samfunn i denne krisen. Vi er, som Paulus skriver, utsendinger, som har fått i oppgave å bringe håp og forsoning. Selv om vi også selv har vårt å kjempe med, har Jesus lært oss at håp og tro er den sterkeste motgift mot den frykt og uro, vi alle opplever. Han har lært oss, at Han er hos oss midt i fortvilelsen og motløsheten. Vi har lært å be, og vi har erfart den fred, som overgår all forstand – den fred som kun Jesus kan gi et menneske.

Jeg er imponert og stolt over den måten, våre prester, diakoner og ledere har reagert på under coronakrisen. I løpet av kort tid har kirken gått online. Vi live-streamer gudstjenester, budskaper og andakter. Kirker tilbyr drive-in gudstjenester, de leverer mat til mennesker ute av stand til å forlate sine hjem, og de deler ut matvarepakker til mennesker med behov for en hjelpende hånd. Noen kirker har samlet inn penger og kjøpt gaver og snacks, som de har levert på det lokale sykehus for å takke og oppmuntre leger, sykepleiere og helsepersonell. Mange benytter telefonen som et vesentlig redskap for å vedlikeholde fellesskapet med telefonkjeder, bønnekjeder, sjelesorg via telefon og samtaler med syke og ensomme i alle aldre.

Vi eksperimenterer med nye måter å være kirke på, og vi lærer og får viktige erfaringer, som vi kan ta med inn i fremtiden. Jeg vil si en stor takk for deres tjeneste.
Krisen påvirker oss også økonomisk, og jeg oppfordrer til, at du overveier hvordan du under omstendighetene best kan støtte din menighet med dine bønner og med dine gaver.
Selv om vi for øyeblikket ikke kan møtes til gudstjeneste, er det behov for at vi fortsetter å bidra økonomisk til vår menighet, så vi kan være kirke både under og etter krisen.
Kanskje vil vi være nødt til å leve med de nåværende restriksjoner i en lang periode. Mange av dere vil kanskje bli utmattede og slitne, noe som er naturlig i denne situasjonen. Jeg oppfordrerer deg til ikke å gi opp. Det er et stort behov for kirken og vårt vitnesbyrd, et større behov enn på lenge. Jeg oppfordrer deg til å holde fast og holde ut i tillit til at Gud vil lede oss igjennom dette og inn i Hans fremtid.

Må Gud gi oss alle håp
Christian Alsted
biskop