TRONDHEIM METODISTKIRKE :-) åpne hjerter – åpne sinn – åpne dører

" Vi ønsker å være en åpen, inkluderende og fordomsfri menighet for alle mennesker. Alle betyr ALLE for oss! Kirka vår er åpen for Gud, for livet, for verden – og for deg! "

Ingen gudstjeneste før 15.juni…

I tråd med smittevern-retningslinjene fra norske myndigheter, blir det ingen gudstjenester i norske metodistkirker i perioden fram til 15.juni på grunn av korona-situasjonen. Det stiller fellesskapet vårt overfor store utfordringer, men vi skal finne alternative måter å være menighet og holde sammen på! Ta vare på hverandre og følg med her på hjemmesiden og menighetens side på Facebook!

Dette er meldingen som 14. april ble sendt alle metodistmenigheter fra Hovedkontoret for Metodistkirken i Norge:

OPPDATERT INFORMASJON OM KORONATILTAK
Vi har nå i litt over en måned måttet forhold oss til koronatiltak som har gjort at vi ikke har kunnet ha gudstjenester og andre samlinger i kirkene våre. Her vil vi takke for alle gode og kreative initiativ for å holde kontakt med menigheten og skape nye møteplasser på nettet.
Vi kan i dag gi følgende informasjon:Alle tiltak som vi tidligere har gitt informasjon om, også vedrørende muligheten for å samles i kirkene, er forlenget foreløpig fram til 15. juni. Dette gjelder også for leietakere i våre kirker.
Norges kristne råd sendte følgende informasjon ut før påske med bakgrunn i Regjeringens pressekonferanse 7. april: 

«Gårsdagens melding fra statsministeren må bety at kirkelige arrangementer(gudstjenester, trosopplæringsarrangement, ungdomsarrangement., diakonale arr. mm) fortsatt ikke kan finne sted som normalt. Det er for tidlig å si om åpning av barnehager og skoler vil kunne bety en forsiktig åpning f.eks. for noe barnearbeid. Dette må vi komme tilbake til når vi ser hvordan bransjestandardene utformes. Kirkelige arrangementer er neppe automatisk inkludert i «kultur –og idrettsarrangementer» da dette stort sett dreier seg om f.eks. fotballkamper og festivaler med langt større frammøte og tettere kontakt enn de fleste gudstjenester. Det er likevel ingen grunn til å utforske dette nærmere, da kan vi ende opp med mer kategoriske svar enn nødvendig.»Som kirke må vi derfor fortsatt ta vårt samfunnsansvar for å forhindre spredning av smitte, og slik bidra til å beskytte både våre medlemmer og andre vi har kontakt med. 
Fortsatt gjelder derfor begrensningene på inntil 5 personer også ved dåp og vigsler. Siden gravferd ses på som en samfunnskritisk tjeneste, vil det kunne være inntil 50 personer til stede her. Men dette avhenger både av kirkerommets størrelse og de lokale retningslinjene vedtatt av kommunelegen. Dette vil begravelsesbyråene og Dnk’s kirkeverger har informasjon om.

Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart vi får kjennskap til endring i tiltak som berører oss som kirker.Ta kontakt om dere har spørsmål!
Med hilsen

Ressursgruppa for koronatiltak i Metodistkirken
Johanna Lundereng (daglig leder) Knut Refsdal (tilsynsprest) Vidar Sten Bjerkseth (HR-rådgiver)

Informasjon

Dette innlegget ble postet den 25/04/2020 av .

KONTAKTINFO

METODISTKIRKEN ligger på Lilletorget/ Cicignonsplass

mail: trondheim@
metodistkirken.no

Kontortelefon:
485 17 951

Bankkonto: 8220.02.83593

VIPPS:  107849

Postadresse:
Krambugata 6
7011 TRONDHEIM

Follow TRONDHEIM METODISTKIRKE :-) åpne hjerter – åpne sinn – åpne dører on WordPress.com

ARKIV

%d bloggere like this: