VI TAKKET OG TAKKET – OG TAKK FOR DET

På «Takkedagen» 21. juni, siste søndag før sommerferien, var vi i fortsatte koronatider 27 i kirken, og i tråd med dagens tema og funksjon, takket vi på minst like mange språk! Gleden over å kunne samles til takkedag-gudstjeneste var også til å ta og føle på – innenfor gjeldende smittevernregler! Og lysgloden ble full av lys, tent i takknemlighet.

Takkingen startet allerede under samtalen med barna, ettersom kofferten denne søndagen inneholdt papirlapper med ordet «takk» skrevet på en rekke ulike språk. Fra folk som var tilstede, vi fikk førstehånds korrekt uttale av «takk» på blant annet japansk, fransk, ghanesisk – og dansk.

Misjonsbefalingen var dagens prekentekst, men pastor Christina startet sin preken med å gjennomgå sitt første arbeidsår som pastor i menigheten vår. Hun viste bilder fra både samlingssøndagen i august i fjor, og fra hendelser gjennom året som vi hadde grunn til å huske med glede, og takke for. Som for eksempel oppstart av søndagsskole, varierte gudstjenester og samlinger (blant annet låvegudstjeneste, Lucia- og karnevalgudstjeneste) og bygging og innvielse av nytt kirkekjøkken og toaletter.

Og selvfølgelig var det ingen vei utenom koronaepidemien og smittevernreglene som plutselig betød bråstopp for alle planlagte aktiviteter og som har satt et helt spesielt preg på siste del av arbeidsåret. Det har vært en merkelig, spesiell tid, vanskelig for mange, men Christina understreket vår bratte og raske læringskurve i å være kirke på nye måter. Vi har grunn til å være takknemlige for hvordan vi i den nye situasjonen har evnet å bevare følelsen og opplevelsen av menighetssfellesskap. Det har skjedd blant annet gjennom andakter og gudstjenester på Facebook, kirkekaffer på Zoom, «åpen kirke» for lystenning og refleksjon på fredager og telefon/sms-kontakt mellom medlemmer og venner av menigheten. (Hjemmesiden vil også takke for pastor Christinas «torsdagstanker» som har hatt stort gjennomslag på Facebook!)

 I sin preken linket pastor Christina disiplenes opplevelse av tiden etter Jesu oppstandelse til «koronatiden» vi som kirke og menighet har vært gjennom denne våren. Disiplene var usikre og forvirret, ja noen tvilte, som teksten klart forteller. Men de dro til Gallilea, fikk et møte Jesus, en utfordring om å gjøre ham kjent i hele verden, og et løfte om at han alltid ville være med dem. Det samme løftet gjelder for oss i dag, understreket Christina. Etter en vanskelig periode, hvor noen og enhver av oss kan ha kjent på usikkerhet og kanskje tvil, gjelder utfordringen og løftet også oss.

Når Jesus oppfordrer disiplene og oss til å «gå ut», er ikke det utelukkende en befaling om å bli misjonær i utlandet. Det greske ordet kan like gjerne oversettes med «gående ut / i det dere går ut». Altså, uansett hvor vi går i vår vanlige hverdag, skal vi være vitnesbyrd om Jesus og fortelle folk om Guds ubegrensede kjærlighet og nåde til alle mennesker – og «gående» kan vite at Jesus går sammen med oss. Det er ikke noe vi gjør på egen hånd, sa pastor Christina Thaarup.

På en takkedag hører det også med å takke menighetens ansatte. Det ble ivaretatt av personalkomiteens leder Sylvi Larsen Strømme som takket og ga en vel fortjent blomstersjekk til vår trofaste og strålende organist Takako Ueno (som også fikk applaus etter postludiet!) Pastor Christina fikk både takk og gratulasjon (dobbel blomstersjekk) – og menigheten reiset seg og sang «hurra for deg som fyller ditt år» for å gratulere Christina med 40-årsdagen som var 8. juni. Det vanket takk og blomstersjekk også til Hanna Burkeland som gjennom arbeidsåret har sørget for å holde kirkehuset rent.

Etter gudstjenesten var det første servering av «kirkebakkekkaffe» etter 12. mars. Det var vi også takknemlige for! Desto mer som Anne Jorun (Midtkil) stilte med to store fat med særdeles fristende makroner, og det var også kjeks til kaffen, teen og saften – og ispinne til den som ville ha! Alt behørig servert i tråd med smittebvernreglene.

Og nå er det sommerferie. Første gudstjeneste etter sommeren, blir på «samlingssøndagen) 23. august.

SOMMER-ONSDAGSTREFF

Men før det kan vi treffes på noen «sommeronsdager», som er uformelle, sosiale samlinger i private hjem. Onsdagene som allerede er på plass, er:

24. juni hos Synnøve og Edvard Sivertsen i Movollen 18 (på Tiller)

1. juli hos Sylvi L. Og Arvid Strømme i Sverresborg allé 9

15. juli hos Anne Jorunn og Håvard Midtkil (i Trolla)

Vi håper å fylle opp flere onsdager etter hvert. Følg med på hjemmeside og Facebook!»

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen