Samisk aktivist får oppkalt nytt byrom ved kirka vår etter seg

Den norsk-svenske samerettsforkjemperen Elsa Laula Renberg vil, meget fortjent, få en egen plass oppkalt etter seg like ved Trondheim Metodistkirke. Renberg tok initiativet, og var en helt avgjørende kraft bak det historiske samepolitiskemøtet som ble arrangert i kirka vår i februar 1917 – en begivenhet som danner bakgrunnen for feiringen av 6. februar som samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Et foto av Elsas Laula Renberg kopiert inn på byrommet som løpet av 2021 får hennes navn!

Bystyret i Trondheim har tidligere vedtatt at den samiske pioneren, politikeren og aktivisten Renberg fortjener å bli hedret. 15 juli i år gikk høringsfristen ut på hva plassen skal hete. Det er ennå usikkert om det blir Elsas Laulas Plass, eller Elsa Laula Renbergs Plass. men hennes plass blir det!

Vil du vite litt mer om hvem Elsa Laila Renberg (1877 – 1931) var, og hvilken betydning hun har hatt, så se nrk’s film om «Kvinnen som samlet Sápmi» her (den anbefales!): https://tv.nrk.no/program/SAPP67002117

Sjekk også f.eks: https://no.wikipedia.org/wiki/Elsa_Laula_Renberg

Det er den tidligere «skipekrok-plassen» rett over gaten øst for Lilletorvet/Cicignonsplass som vil få hennes navn. Den tidligere utsmykningen på denne plassen,  kunstverket «Flytende – Flyvende» (vannbasseng og spiral i granitt) er fjernet og skal flyttes til Korsvika. Det vil ennå ta et drøyt år før plassen er ferdigstilt og kan åpnes. Fram til høsten 2021 fungerer området nemlig som riggplass for byggeprosjektet «Kjøpmannsgata Ung Kunst».

Hva med en statue av Elsa Laila Renberg på sokkelen foran kirka vår hvor Johan Nygaardsvold står i dag? Vi er glad i ham, men han foreslås jo uansett flyttes nærmere Folkets Hus…

Så langt foreligger det, så vidt vi vet, ingen planer om noen statue av Renberg på den nye plassen, eller annen kunstnerisk utsmykning knyttet til henne utover gateskilt med navnet. Men Elsa Laula Renberg har allerede (2019)  fått en statue i Mosjøen (første samiske kvinne på sokkel…)  og dessuten fått en hurtigbåt (!) oppkalt etter seg. MS «Elsa Laila Renberg» trafikkerer ruter mellom Bodø og Svolvær og Bodø og Sandnessjøen.

Allerede i 2016 behandlet Trondheim Bystyre saken “Byromsstrategi” og ba om at Cicignons plass og Skipakrok i større skulle kobles sammen til et helhetlig byrom med oppholdskvaliteter som leder fra enden av Thomas Angells gate til Kjøpmannsgata. I samme sak ba bystyret om at det skulle legges større vekt på aktiviteter for barn, og lek og fysisk utfoldelse for barn i alle Trondheims byrom. Agraff arkitekt-firma har utarbeidet et idéprosjekt hvor det er tatt hensyn til bystyrets ønske, samtidig som også innspill fra andre er tatt hensyn til. (Pastor Christina Thaarup og Ole-Einar Andersen har deltatt på et informasjons- og idémøte med arkitektfirmaet underveis, på vegne av kirken/menigheten.)

Natur, rasteplass og torg

Prosjektet for å koble Cicignonsplass / Lilletorvet sammen med den nye plassen, kalles «Urkraft». Som ledd i denne prosessen kom også forslaget om å oppkalle «nye» Skipakrok etter Elsa Laula Renberg. Et forslag som passer godt med godt bystyrets forutsetning om at stedets historie, inklusive den samiske, skal synliggjøres idet aktuelle byrom-prosjektet.

«Urkraft» legger stor vekt på natur, og fra samisk side er det uttrykt glede over at det samlede uttrykket vil bidra til å visualisere naturen og dens rolle i samisk historie og hverdag. ( se skisse under )

Prosjektet innebærer blant annet at de to byrommene knyttes sammen med et helhetlig bygulv. De gamle trærne på Cicignonsplass beholdes I tillegg er tanken å supplere med mer grønt i midten av byrommet. I forslaget er det spent vaiere mellom bygningene som bærer belysningen over byrommet. Det danner et visuelt tak i mørket og gir samtidig mulighet til å henge opp bannere og annet hvis det er arrangement eller andre ting som skal markeres.

Idéprosjektet deler opp byrommet med plass til benker, uteservering inn mot veggene, soner for gående og syklende, mens det i midten er plass til lek og opphold, scene og torg. Disse har fått navn fra og er inspirert av kvaliteter fra naturen. Her finner vi både fuglefjellet, svaet, røysa, enga, tretoppen, beitelandet og røysa. I tillegg blir det mer sosiale plasser som rasteplass og torg.