En annerledes høst

Det har vært en annerledes vår og sommer, og vi fortsetter inn i en annerledes høst, skriver vår tilsynsprest Ingull Grefslie i et «høstbrev» til prester og menigheter på Nord-vestre distrikt, som vi i Trondheim er en del av. I brevet utfordrer hun oss til å «være kirke på nye måter» i den aktuelle koronasituasjonen. Du kan lese hele brevet her:

Kjære alle sammen!

Velkommen tilbake etter ferie, og til et forlenget konferanseår. Jeg håper sommeren har inneholdt både fysisk/psykisk hvile, men også åndelig påfyll.

1.Kor 3. 5-9 leser vi: 

5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. 6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7 Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. 8 Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. 9 For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning.

I  sommer har jeg hatt en  liten andakt på verandaen hver morgen. Uten andaktsbok eller bibel, men med  en plante. Rett etter feriestart fikk jeg  5  små plantespirer av en venninne.  De skulle bli ca. 40 cm høye.  Jeg plantet alle over i en stor potte, og forsto ganske snart at de behøvde en del vann. De fikk derfor «en klunk» hver dag, og innimellom litt kaffegrut. Det var alt.  Den vokste, og vokste, og til min forundring er den nå 150 cm høy! Den har vokst langt over mine begrensede forventninger.

Jeg kan dra denne historien langt, men poenget mitt er at Gud gir vekst. Noen ganger skjer det der vi ikke forventer det. Det gir meg mot og frimodighet til å oppmuntre dere til fortsatt arbeid.

Det har vært en annerledes vår og sommer, og vi fortsetter inn i en annerledes høst. Vi møtes fortsatt i den digitale verden, og for mange har dette vært betydningsfullt, men det vil aldri kunne erstatte det fysiske fellesskapet. Et håndtrykk, en klem og øyekontakt er kanskje det mange har savnet mest av alt.

 Samfunnet har åpnet mer opp igjen, men dette har også vist oss hvor sårbare vi er. Økt smitte enkelte steder gjør en vanlig oppstart vanskelig, og man må stadig utvikle nye metoder, eller gå tilbake  til tidligere tiltak for å betjene menighet og lokalsamfunn.  Andre steder kan man nå igjen ha fysiske møteplasser som gudstjenester, korøvelser, myldredager med mere, dog med visse restriksjoner. Dette er en situasjon vi vil måtte leve med i lang tid fram over. Vi må være forberedt på å «kaste oss rundt» og endre planer i henhold til lokale situasjoner. Dette utfordrer kreativiteten vår.

Vi kan velge å se negativt på dette. Vi kan kjenne på en oppgitthet og frustrasjon. Eller – vi kan velge å se på mulighetene i det.

Som kirke er vi kalt til å være synlige og frimodige, midt i byen, midt i det samfunnet vi er en del av. Å være kirke i en ny tid, handler om ord og handling, om frimodig formidling av det som står fast; Guds ubetingede kjærlighet, og om diakonien, ansvaret for vår neste. Som kirke trenger vi samtidig å finne nye og kreative måter å være kirke på. Dette kan vi best finne ut av sammen.

Dette gir oss virkelig en mulighet til å være «Kirke på nye måter» i det lokalsamfunnet vi er satt. Det gir oss nye muligheter til å kartlegge de behovene som er rundt oss – utenfor vår egen sirkel i menigheten. Det gir oss muligheter til å være kirke der mennesker er.

Jeg har satt opp et reiseprogram for høsten. Der har jeg prioritert de menighetene jeg ikke fikk besøkt denne våren. Imidlertid endres reiserestriksjonene stadig vekk, og akkurat nå er det veldig strengt her jeg bor, i Indre Østfold. Derfor må jeg gjennom høsten forholde meg til de restriksjoner som til enhver tid gjelder. Også i den siste smittevernveilederen som ble sendt ut, legges det begrensninger på ansattes reisevirksomhet.  Jeg sender likevel reise/møteplanen slik den står.

Dersom det er mulig å gjennomføre reiser de oppsatte tidspunkter vil jeg gjøre det! Hvis ikke skal dere få beskjed i tide for avlysning eller endring til online møter.

Vi vil fortsette med personalmøter online hver annen tirsdag kl.09.00 i ulike uker. Jeg vet at ikke alle har mulighet til å delta i disse, og jeg vil derfor også ha noen gruppenettsamlinger for nord og vest. Datoer for dette drøftes i onlinemøtene onsdag 19/8 2020. Program for dette kommer jeg tilbake til.

Jeg minner dere også om rutiner/regler for søknad til Felleskassen. Dersom din menighet søker felleskasse tilskudd må vedtaket skje i en menighetskonferanse, evt. online pastoratkonferanse. Dette må derfor skje før søknadsfristen 15/11-18.

For noen dager siden sendte jeg ut folder og retningslinjer for søknad om midler fra

«Fremtidsdag/MBU» Les søkekriterier! Søknadsfrist 1/10 2020

•          Årskonferansen 20-22/11 2020: Det planlegges for fysisk årskonferanse på Gardermoen, men vi har en plan B dersom dette ikke lar seg gjøre. Dersom dere bestiller flybilletter nå, gjør det da med avbestillings mulighet. Den ekstra kostnaden dekker kirken.

•          Landssamling: Tid og sted: 25.-28.01.21, Storstua i Røyken.

Komite: Ole Martin Andreassen, Hilde Augensen, Svein Veland, Thomas Risager og tilsynsprestene. Program utarbeides i disse dager.

•          Veiledning: Den norske kirke har meldt at det blir mer stabsveiledning framover. Dette kan gå ut over vårt veiledningstilbud. Denne situasjonen vil vi følge nøye og jeg ber alle gi beskjed om eventuelle endringer. Intensjonen er fortsatt at alle skal gå i regelmessig veiledning.

Sosiale medier og Metodistkirken i Norge

•          Helgetanker (hver fredag/lørdag): Fast gruppe på inntil ti personer – disse er forespurt.

•          Tro som bærer (annenhver onsdag kl 20.00-21.00): Vi vil invitere til annenhverukentlige webinarer der aktuelle teologiske spørsmål settes på dagsorden og diskuteres. Disse webinarene vil være åpne for alle og lenker vil bli kunngjort på kirkens Facebookside i forkant. Vi ser for oss at hver samling vil begynne med en innledning over et aktuelt tema etterfulgt av samtale.

•          Nytt fra Kabinettet: Etter hvert møte vil vi ha et videotreff på Facebook der vi informerer om aktuelle saker og der det er mulig å komme med spørsmål og kommentarer. Det første av disse ble avholdt sist onsdag, etter årets første kabinettmøte.

Guds rike velsignelse over arbeidet i året som kommer!