Så samles vi atter…

Det er fortsatt vanskeligere og mer usikre tider enn vi hadde håpet og ønsket, men søndag 23.august kl. 11.00 er du / dere i alle fall  HJERTELIG velkommen til samlingsgudstjeneste i kirken vår. Hovedtema for alle høstens gudstjenester er «fellesskap» – utfordrende og viktig, særlig i disse tider! Gudstjenesten er ved pastor Christina Thaarup, og arrangeres selvfølgelig innenfor gjeldende smittevernregler! Det blir søndagsskole. Ikke vanlig kirkekaffe, men de som ønsker det, kan «ta-med-selv-kirkekaffe» til eget bruk!