Låvegudstjeneste med smak av skaperverket!

32 medlemmer og venner av menigheten samlet seg til «låvegudstjeneste» på Byneset søndag 30. august! I tillegg til den åndelige føden, ble det også spist rikelig med ripsbær med vaniljesaus og knasket sukkerterter og gulrøtter! Og koseklappet marsvin, kanin og gris! Alt i tråd med gudstjenetens tema «Felles om skaperverket»!

Internasjonalt sus var det som vanlig når Trondheims metodister møtes; med folk fra Danmark (forsterket med en tante og onkel av pastor Christina), Italia, Frankrike Ghana, Gambia – og Stjørdal.

Det var Kristin og Sven Nørsetts idylliske «smågods» på Byneset som var rammen rundt denne fine familiesøndagen. Været spilte på lag, i den forstand at vi fikk både oppholdsvær og varm sensommersol da ble tid for grilling og sosialisering ute på tunet etter gudstjenesten. At det regnet ganske stritt mens vi hadde gudstjeneste på låveloftet, gjorde jo ingenting!

På låven var det rigget til med et vakkert alter, og benker hvor vi klarte å imøtekomme smittevernreglene med tilstrekkelig avstand mellom personer/kohorter. Pastor Christina Thaarup sto for gudstjenesten som hadde «Felles om skaperverket» som tema, i tråd med høstens hovedtema «Fellesskap», og «forvalteransvar» var noe av det pastor Christina la vekt på i vår omgang med skaperverket. Tekstlesingene ble gjort fra en barnebibel, og omfattet skapelsesberetningen og «den gylne regel».

Etter lesningen av skapelsesberetningen, samlet pastor Christina barna rundt en globus hvor hun blant annet tok for seg forsøplingen av verdenshavene og naturen generelt. I en refleksjon over den «den gylne regel» – alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem – (som i ulike varianter finnes i de fleste større religioner), understreket Christina alle menneskers like store verdi som skapt i Guds bilde.

Under velsignelsen og postludiet brøt solen fram, og vi kunne samles på tunet til grilling og medbragt mat og drikke. Vertskapet stilte dessuten småbrukets ripsbærbusker til fri disposisjon, og vartet attpåtil opp med vaniljesaus etter hvert som pappkrusene ble fulle av ripsbær! Og det ble de. 2020 må gå inn i historien som en «himmelsk» årgang for rips – og sukkerter!

For de yngre blant oss, ble nok en gang (en brøkdel) av Nørsettfamiliens imponerende samling av lego(klosser) et lokalt himmelrike å boltre seg i. Og alle som ønsket det fikk «hands on» klappe- og kosekontakt med skaperverket i form av marsvin, kanin, høner, hester og en gris.

Strålende dag og metodistisk fellesskap. Dette var andre året på rad med låvegudstjeneste på Byneset i august, og dermed er det skapt en solid tradisjon! Neste august er vi tilbake på låven. Det «låver» vi.

For deg / dere som ikke fikk med årets låvegudstjeneste, så kan dere se programmet her:

Side 4 og 1