SETT PRIS PÅ PRESTEN!

Slett ikke alt som kommer fra USA er verd å adoptere. Men i amerikansk kirkeliv, også metodistisk, har man siden 1992 markert hele oktober måned som «pastor appreciation month» («sett-pris-på-presten-din-måned»), og andre søndag i oktober er «sett-pris-på-presten-din-søndagen». Akkurat det er kanskje en kirkelig skikk vi med fordel kan kopiere.

Pastor Christina Thaarup

I Trondheim Metodistkirke er vi i alle fall kjempetakknemlige for at vi siden i fjor har hatt Christina Thaarup som vår pastor – ikke bare i oktober, men hele året. Hjemmesiden oppfordrer derfor medlemmer og venner av menigheten til å bruke anledningen til å vise Christina at vi setter pris på henne både som person, og på hennes tjeneste som prest. Hvordan, får bli opp til hver enkelt, men Christina har for eksempel både mail  (christina.thaarup@metodistkirken.no) og telefon/sms  (948 05 686 ) – og det finnes garantert et antall andre kreative måter å vise sin takknemlighet på! ( Og er det noen av «gammelpresetene» våre du har lyst til å takke, så gjør gjerne det, også! )

Andre søndag i oktober (selve «sett-pris-på-presten din-dagen») har vi ikke gudstjeneste grunnet høstferie, men det kommer jo enda to søndager i oktober!

– Jeg ønsker og håper at folk gjennom min forkynnelse får med seg noe konkret inn i hverdagen, sas pastor Christina Thaarup i et intervjhu med hjemmesiden da hun kom til Trondheim for et drøyt år siden. Hun erklærte seg «veldig klar» for Trondheim.

– Jeg har en opplevelse av at det er her Gud vil jeg skal være, sa Christina i fjor. Etter et år med henne som vår prest, deler vi den opplevelsen.

Har du lyst kan du lese hele «velkomst-intervjuet» med Christina fra august 2019, her: https://trondheimumc.com/2019/08/15/jeg-gleder-meg-100-prosent/