Vi må avlyse og utsette

Vi beklager at vi av hensyn til smittevern ser oss nødt til å avlyse alle kirkelige samlinger til og med søndag 22. november. Samtidig anser vi det som en riktig og ansvarlig beslutning. Vi gjør dette i solidaritet med samfunnet rundt oss i kampen mot Covid19 / korona-epidemien. Men selv om kirken er stengt, slutter vi ikke å være kirke! Og Guds nåde feiger aldri ut; den omgir deg desto mer i tider som dette!

Det er altså med tungt hjerte, men i tro på at det er en både nødvendig og forsvarlig avgjørelse, så lukker vi kirkebygget for all aktivitet – i første omgang til og med søndag 22. november. Vi håper fremdeles å kunne samles 1.søndag-i-advent, 29.november. Følg med på hjemmeside, Facebook og ukemail!
Dette er i tråd med anbefalinger fra Metodistkirken i Norge (og Norges Kristne Råd) på bakgrunn av myndighetenes nye retningslinjer for å hindre spredningen av Covid19 / koronaviruset.
At kirkebygget stenger, betyr ikke at vi slutter å være kirke. Pastor Christina Thaarup er tilgjengelig for samtale, og vi må hver og en av oss vise ekstra omsorg for medlemmer og venner av menigheten vår. Ring hverandre! «Møtes» og hold kontakt på Skype, Snapchat, Instagram og andre sosiale medier Avtal gjerne å gå turer og prate (med én meters avstand) i friluft! Det er tid for å bry seg ekstra om hverandre!
Situasjonen kan skape både usikkerhet, uro og angst, men midt i det hele kan vi stole på at nåden feiger aldri ut! Ikke minst i det vonde og vanskelige, er vi ALLE omgitt av Guds ubetingede kjærlighet og nåde. Og vi minner allerede nå om hva vi har valgt som årets adventssalme, og som  starter slik: 

«SE MØRKET VINNER ALDRI OVER LYSET!
LA HÅPETS FLAMME SKINNE STERK OG KLAR!»


Forhåpentlig blir situasjonen såpass forbedret at vi kan samles og synge hele salmen sammen – i kirken iløpet av advent!