Rosa, Ruby, Kamala – men ikke glem Pam

Denne billedmontasjen, med teksten «Rosa sat, so Ruby could walk, so Kamala could run», har gått viralt (som det heter i våre dager) på sosiale medier etter at Kamala Harris ble valgt som USAs visepresident. Den historiske bakgrunnen for billedmontasjen, har flere viktige metodistiske elementer. Den femårige metodistjenta Pam hadde fortjent å bli med i montasjen hun også…

Det nyeste bildet i montasjen, viser Kamala Harris, som kaster skygge på veggen – ikke av seg selv, men seksåringen Ruby Bridges, som i november 1960 ble første afroamerikanske elev på en tidligere rasedelt, 100% hvit sørstatsskole. At Ruby begynte på denne skolen førte til at hvite foreldre holdt sine barn borte og boikotten skolen. Ei femårig metodistjente og prestedatter, Pam, brøt boikotten allerede dagen etter. (mer om det senere i artikkelen)

Dette bilder er laget av kunstneren Bria Goeller i San Francisco. Skyggen har hun «lånt» fra Norman Rockwells kjente maleri med tittelen “The Problem We All Live With” som viser Ruby på vei til skolen, omgitt av sikkerhetsvakter. (se det maleriet litt senere i artikkelen)

Det siste bildet i montasjen er et foto av den svarte arbeiderkvinnen, og aktive metodisten (!) Rosa Parks, som 1. desember 1955 nektet å gi fra seg setet på bussen i Montgomery, Alabama, til fordel for en hvit mann som gjorde krav på setet fordi den «hvite»  seksjonen av bussen var full. Denne handlingen, og effekten av den, gjorde Rosa Parks til et ikon i og for den moderne borgerrettighets- og likestillingskampen i USA. Hun ble arrestert, og der første til opptøyer. Rosa Parks inspirerte blant annet Martin Luther King jr. og jobbet med ham i borgerrettighets-bevegelsen. Symbolverdien av det hun gjorde på bussen, kan knapt overvurderes. Rosa Parks var et livslangt og aktivt medlem av African Methodist Episcopal Church (AME).

Fem år etter Rosa Parks nektet å gi fra seg setet på bussen, gikk seksåringen Ruby Bridges 14. november 1960 opp trappen til William Frantz Elementary School i New Orleans, Louisianna. Den tidligere 100% hvite og rasedelte skolen var beordret til å åpne for svarte elever. Ruby var første afroamerikanske elev på en tidligere raseskilt sørstatsskole. Det vakte heftige protester og demonstrasjoner. Hvite foreldre boikottet vedtaket, og holdt sine 500 barn vekk fra skolen. Bare én av skolens hvite lærere, Barbara Henry, sa seg villig til å undervise Ruby. Ruby måtte følges til og fra skolen av fire agenter. Hvite demonstranter bar hatske plakater, og kastet tomater og andre grønnsaker mot seksåringen, og noen demonstranter bar en barnelikkiste med en svart dukke i. Både Ruby og familien hennes mottok dødstrusler,

Seksåringen Ruby på skolevei med beskyttelse av agenter, med rasistisk graftii og råtne grønnsaker på veggen, er er udødeliggjort i dette legendariske maleriet av Norman Rockwell.  Etter personlig ønske fra president Barack Obama, ble maleriet “The Problem We All Live With” utlånt fra til Det Hvite Hus,  hvor det hang i fire måneder i 2011 i forbindelse med et besøk av Ruby Ridges. Mens de så på maleriet sammen,  sa landets første afro-amerikanske president til Ruby “I think it’s fair to say that if it hadn’t been for you guys, I might not be here and we wouldn’t be looking at this together.”

Året som fulgte, fikk Rubys familie lide for avgjørelsen om å skrive datteren inn på den «hvite» skolen. Faren mistet jobben ved en bensinstasjon, og besteforeldrene ble drevet bort frac «husmannsplassen» sin. Også dagligvarebutikken familien brukte å handle i, nektet dem adgang. Men etterhvert returnerte flere hvite elever til skolen; boikotten og demonstrasjonene smuldret vekk. Allerede året etter var det flere afro-amerikanske elever ved skolen; takket være Rubys inspirerende tapperhet og utholdenhet. ( Ruby Bridges bor fortsatt I New Orleans. Siden 1999 har hun ledet Ruby Bridges Foundation, som arbeider for å fremme “tolerance, respect og anerkjennelse av alle forskjeller”. – Rasisme er en voksen-sykdom og vi må stoppe å bruke barn for å spre den. Hver og en av oss er født med et rent hjerte. Vi skylder våre barn å hjelpe dem å bevare hjertet rent, sier Ruby. 

Den hvite metodist-jenta Pam brøt boikotten

Pam Foreman

Men historien om Ruby har også en “metodist-tvist”. Allerede dagen etter Rubys Bridges første skoledag, brøt den hvite femåringen Pam boikotten av skolen. I noen dager var den svarte Ruby og hvite Pam de to eneste elevene ved skolen. Pam ble fulgt til skolen av sin far, den 34-årige metodistpresten Lloyd Anderson Foreman. Dette bruddet på boikotten vakte oppsikt, og forbannelse. Også pastor Foreman ble utsatt for trakassering, og St. Mark Community Center hvor han var ansatt som prest, ble vandalisert. Både Foreman og staben ved St. Mark mottok bombe- og drapstrusler

I 2010 feiret Ruby Bridges og Pam Foreman (Testroet) en 50-års gjenforening ved William Frantz Elementary School; den første svarte eleven sammen med den første hvite  – som brøt den rasistiske boikotten. 

PS: Visepresident Kamala Harris har for øvrig besøkt en rekke metodistkirker i USA gjennom mange år.