Vi skal være en «trygg menighet» for skeive

Trondheim Metodistkirke er siden november 2020 godkjent og listet som «trygg kirke» på Skeivt Kristent Nettverks (SKN) hjemmeside. Vi var den andre metodistmenigheten i landet som fikk plass på denne lista som nå inneholder seks metodismenigheter!

Trondheim Metodistkirke ønsker med dette å signalisere og bekrefte at vi vil være en trygg havn for skeive som oppsøker vårt fellesskap, våre gudstjenester og samlinger. Vi vil være en menighet hvor skeive ikke skal møte fordømmelse, men aksept og respekt og opplevelse av likeverd. Når vi nå står på SKNs liste som «trygg kirke» er det noe som forplikter oss i tråd med menighetens tidligere engasjement for samefolket, jødene, kirkeasylanter og romfolk, for å nevne noe.

Frikirkelig nettverk

– Det er fint å høre at dere i Trondheim Metodistkirke ønsker å være en inkluderende og trygg menighet, og vi håper at Metodistkirken i Norge følger etter som organisasjon, sier daglig leder i SKN, Marit Liarbø til hjemmesiden vår. Hun er initiativtaker og leder for SKN. Bodøværingen Liarbø har bakgrunn fra tros- og pinsebevegelsen, har drevet med lovsang og jobbet som ungdomsleder.

Skeivt Kristens Nettverks (SKN) kan kalles frikirke-Norges parallell til «Åpen kirkegruppe» i Den norske kirke). På SKNs hjemmeside presenterer de seg blant annet slik:

«Mange strever med å akseptere sin seksuelle identitet eller kjønnsidentitet, og spesielt vanskelig er det når man har eller har hatt tilhørighet til kristne konservative menigheter. Man kjenner ofte på en sterk indre konflikt fordi man over lang tid har blitt utsatt for forkynnelse som i svært krasse ordelag fordømmer alt samliv utenfor heterofilt ekteskap, eller å skulle være tro mot egen kjønnsidentitet.

 For mange oppleves også trusselen om og frykten for helvete som høyst reell, og det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser.

Det er dessverre også slik at de aller fleste som opplever en mismatch mellom sin seksuelle identitet, kjønnsidentitet og sin kristne tro, har blitt påført så mye skam og så kraftig fordømmelse gjennom kristen forkynnelse at de gir opp hele troen. De er ikke lenger velkommen i menigheten sin, og åndelige overgrep og urett begått i «Jesu navn» gjør at de også kaster Gud overbord i samme slengen.»

«Det er ikke så lett å finne menigheter hvor man som LHBT+ kan få være seg selv, og dette gjelder særlig pinsemenigheter, frittstående karismatiske sammenhenger og andre frikirkelige menighetsfellesskap, hvor mange av våre medlemmer har sin bakgrunn fra. Vårt ønske er derfor å kunne tilby en enkel oversikt over kirker der man blir tatt imot akkurat slik man er, og behandlet på lik linje med alle andre.»

De andre metodistmenighetene i Norge som står på «trygg kirke»-listea er: Centralkirken i Oslo, Metodistkirken på Grünerløkka (Oslo), Metodistkirken på Bjølsen (Oslo), Metodistkirken i Harstad, og Metodistkirken i Moss.

Dette har vi svart på

For å bli godtatt for oppføring på SKNs liste, har menigheten vår besvart et knippe med spørsmål. ( Generelle uttalelser av typen «vi inkluderer alle» eller «vi ønsker alle velkommen» er ikke tilstrekkelig for å komme på listen.) Dette er spørsmålene – og svarene vi har gitt:

– Kan LHBT+ personer inneha alle frivillige oppgaver/tjenester i deres menighet? Vår svar: JA

– Kan dere bekrefte at det er sannsynlig at LHBT+ personer som er åpne om sin legning vil bli akseptert og tatt godt imot av både ledelse og menigheten for øvrig?  Vårt svar: JA

– Kan dere bekrefte at dere er en kirke som jobber aktivt for å gjøre det trygt å være LHBT+ i deres menighetsfellesskap? Vårt svar:  JA. Vi kan bekrefte at vi er en menighet som jobber for å gjøre det trygt å være LHBT+ i vårt menighetsfellesskap. Trondheim metodistkirke jobber aktivt (forkynnelse og praksis) for å være et fullt inkluderende og aksepterende fellesskap for alle. Uansett hva/hvem de er, uansett kulturell, geografisk, religiøs bakgrunn, sosial status og seksuell legning.

Positive svar på disse spørsmålene er tilstrekkelig for å bli oppført på listen. I tillegg har vi svart på tre «frivillige» spørsmål, hvor svarene ikke ville ha innvirkning på om vi kom med på listen:

– Kan LHBT+ inneha lønnede stillinger i deres kirke? Vårt svar: JA

– Kan LHBT+ ordineres til vigslede stillinger / bli pastor i deres kirke? Vårt svar: Nei, men det jobbes med saken innenfor The United Methodist Church / Metodistkirken i Norge. Og UMC i USA har flere skeive prester og en biskop…

– Kan LHBT+ gifte seg i deres kirke?  Vårt svar: Nei, men det jobbes med saken innenfor The United Methodist Church / Metodistkirken i Norge.

Vil du vite mer om Skeivt Kristent Nettverk, så finner du deres hjemmeside her: https://www.skeivtkristentnettverk.no/