Advent i sanger (1)

Musikk gjør noe med oss. Den bringer trøst, håp og glede. Musikk peker på lyset som faktisk er det midt i mørket og omfavner oss for en liten stund, sier pastor Christina Thaarup som hver søndag i advent’20 vil reflektere og dele en salme eller sang som kan hjelpe oss med juleforberedelsene.

Advent står for døren. Det samme gjør desember måned. Begge handler om forberedelse. Forberedelse til julehøytiden. Forberedelse til familie sammenkomster, innkjøp av julegaver, mat, mm. De fleste av oss har tenkt gjennom hvordan vi skal forberede diverse familie sammenkomster i løpet av desember og ikke minst i juledagene og i romjulen. Vi vet mer eller mindre maten vi skal kjøpe og gaver har vi ønskelister som kan hjelpe. Julen skal gjerne være den samme fra år til år, så forberedelsene er ikke uforutsigbare, men mer eller mindre de samme fra år til år. Vi vet hva som skal gjøres og vi gjør det. Forhåpentlig uten å miste julefreden vår underveis.

Men hvilke advents-forberedelser har vi da? Hvordan forbereder vi oss på enn en gang å ta imot Guds store gave til oss: at han har kommet til oss som et lite barn fordi han for alltid ønsker å være Immanuel, som betyr Gud med oss, i våre liv? Er de forberedelsene de samme fra år til år? Er de like gjennomtenkt, like tradisjonsrike som våre forberedelser av kos, fest, mat og gaver? Hvis ikke, så kunne de kanskje bli det.

Mine adventsrefleksjoner i år er et forslag til hva våre adventsforberedelser kunne være. Jeg har valgt ut noe som taler til manges hjerter og tanker, nemlig adventssalmer og sanger. Sang gjør noe med oss. Musikk gjør noe med oss. Bringer trøst, bringer håp, bringer glede, peker på lyset som faktisk er det midt i mørket og omfavner oss for en liten stund.

Til hver søndag i advent vil jeg dele en adventssang som jeg tror kan hjelper oss i våre forberedelser til jul. Den første jeg vil dele med dere er egentlig ikke tenkt å være en adventssang. Den er skrevet av Sindre Skeie til fasteaksjonen i 2012 og heter «Se, mørket vinner aldri over lyset». Den handler om håp og om nestekjærlighet. Om å se den som lider, den som har det vanskelig, men også om hva vi kan gjøre for hverandre og for vår neste. I gudstjenestekomiteen har vi valgt denne sang som menighetens adventssang. Første vers går sånn her:

«Se, mørket vinner aldri over lyset. La håpets flamme skinne, sterk og klar! For ennå kjemper noen for det gode, og ennå deler noen det de har.»

2020 har vært ett annerledes år. Ett tøft år. Ett år med avstand og ting som er alt annet enn vanlig. Da trenger vi å høre at det finns håp. Håp midt i alt det vanskelige og tro på en bedre hverdag. En mer vanlig hverdag for oss alle. Når vi ser inn i flammen på hvert lys vi tenner i løpet av advent kan vi minne oss selv på at mørket aldri vinner over lyset. Ikke heller nå i disse rare tider.

Sangen slutter med dette verset:

«Se, Verdens Lys rir inn i våre gater. En sang om frihet stiger i vår by, hør, også vi vil være barn av lyset og tenne håpet: Jorden skal bli ny!»

Jeg håper at du i løpet av uken som kommer kan finne deg en rolig stund, kanskje med en kop kaffe eller te, finne frem den musikktjeneste du bruker og lytte til denne sangen og ta imot det håp, den glede, det løfte som den vil gi.

Med ønsket om en velsignet 1. søndag i advent til oss alle,

Christina