Håp, tross alt!

Advent i sanger (3)

Tenk at det allerede har blitt 3. søndag i advent. Kun 11 dager til julaften. Kanskje er det også noen som tenker: takk og lov at det er 11 dager til julaften. Noen som ikke er klar for julen enda i det hele tatt. Da har du i så fall 11 dager igjen. Julen kommer uansett når den kommer, enten vi er klar for den eller ikke.

Den oppmerksomme leser har kanskje lagt merke til at alle adventssangene så langt har hatt noe med lys og lys i mørke å gjøre. Det er også tilfellet for sangen for tredje søndag i advent. Den er skrevet av salmeforfatteren Shirley E. Murray (som døde 25. januar i år) og heter på engelsk «Star Child». Den er oversatt til norsk av Eyvind Skeie og heter «Solbarn, jordbarn». I første vers synger vi:

Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud

Stråler mot oss kjærlighet fra Gud

Hør oss, se oss, stjernebarn stig ned, så

Jordens barn i alle land finner julens fred.

Salmen er skrevet i 1994 og var opprinnelig ord Shirley Murray sendte med i julekortene hun sendte til familie og venner. Julen 1994 var en vanskelig jul for mange mennesker på New Zealand, der Murray bodde, på grunn av økonomiske nedgangstider. Murray sier selv om salmen:  «Den vokste ut av min tiltagende bekymring over at markedsverdiene nå skal diktere vårt samfunn og skape fler og fler tapere, både blant barn og voksne.» Med salmen ville hun både se virkeligheten i øynene, og samtidig være et troens barn som lever i håpet.

Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,

Ingen merker tåren på dets kinn.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,

så jordens barn i alle land finner julens fred.

Med alt det rare, det annerledes, det nye som vi har opplevd og møtt i 2020, særlig på grunn av pandemien, trenger vi ord som både minner oss om det vanskelige i livet og at det i alt, tross alt finnes håp. Håp om lys i mørket. Håp om bedre tid. Håp om kjærlighet, ikke hat. Håp om forsoning og fred, ikke avstand og konflikt. Håp, fordi Gud kom til oss i kjærlighet, som et lite barn, for å vise oss veien til kjærligheten og livet i kjærligheten. I siste vers synger vi:

Håpsbarn, fredsbarn, Barn av evighet,

Vis hvert jordbarn himlens herlighet.

Hør oss, se oss, Stjernebarn, stig ned,

så jordens barn i alle land finner julens fred.

Når du lytter til salmen så er det mitt håp for deg at håpet den vil formidle vil omslutte deg i dag og alle dager frem til jul. Ta deg tid til å lytte til den. Gjerne med en kop kaffe eller te. Nå som vi ikke kan møtes fysisk i kirken denne julen, da trenger vi mer enn noen gang musikken og det den kan gjøre for oss og med oss. Ta godt vare på deg selv og la oss stå sammen om å ta godt vare på hverandre.

Med ønsket om en velsignet 3. søndag i advent til oss alle,

Christina