Et nådens år…

Starten på 2021 ble slett ikke som vi hadde håpet. Økt smitte og strengere smittevernregler og -påbud, gjør at vi inntil videre ikke kan møtes til gudstjenester eller andre samlinger i kirken. Vi tar sikte på noen digitale alternativer, og henviser til hjemmesidens kirkekalender! I denne situasjonen vil vi understreke at alle er omfattet av Guds nåde, og du/dere er del av et menighetsfellesskap. La oss bry oss litt ekstra om hverandre inntil vi kan møtes i kirken!