Prosjektet er fullført – nå må vi fullføre vår forpliktelse!

Rehabiliteringen og utvidelsen av J.S. Pratt High School i Harper City, Liberia ,er fullført. 600 ungdommer får nå sin skolegang der og legger grunnlaget for et bedre liv! Metodistkirkens misjonsselskap har forskuttert beløpet vår menighet i fjor tok på seg som vårt misjonsprosjekt. Nå må vi fullføre vår del av prosjektet slik at vi når de 50 tusen kronene vi forpliktet oss til.

Det var i februar i fjor Trondheim Metodistkirke besluttet å gå inn som en av flere bidragytere til dette viktige skoleprosjektet i kystbyen helt sør i Liberia, mot grensen til Elfenbenskysten. Prosjekt som dette sørger for at ungdom, gjennom god utdannelse gis grunnlag for et bedre liv. J.S. Pratt High School eies av Metodistkirken i Liberia (United Methodist Church), og er en av tre videregående skoler i denne regionen av landet.

Gjennom Partnership in Developement-programmet har rehabiliteringen foregått i nært samarbeid med lokale myndigheter og lokalbeolkningen som har vært meget ivrige og engasjerte. Skolen har vært i drift under hele obyggings/oppussingsperioden. Før arbeidet startet hadde skolen 350 elever; nå er det 600 – og anslagsvis halvparten er jenter!

Rehabiliteringen av J.S. Pratt School har vært et omfattende prosjekt, med flere aktører. Blant annet har Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU ) samlet inn penger til vannpumpe på skoleområdet for så sikre rent og trygt drikkevann. Andre metodister i Norge har støttet utbygging av en ny fløy med klasserom. De 50.000 kronene fra Trondheim Metodistkirke forpliktet seg til, er styrt mot rehabilitering av de eksisterende skolebygningene. Bygningsmessig sto det dårlig til med J.S. Pratt School i Harper. Vegger forvitret og smuldret opp. Kritiske bærekonstruksjoner var svekket og utgjorde en fare for elevenes og de ansattes sikkerhet. Takket være at Misjonsselskapet vårt har forskuttert utbetaling av pengene vi har forpliktet oss til, har arbeidet kunnet pågå uten opphold.

Nå er hele bygningskroppen forsterkest og alle tak skiftet. Deter blitt rom for nytt bibliotek, laboratorium, kontorer og lærerrom, og det er bygget et anneks for å gi plass til flere elever, for presset for å få videregående utdannelse er stort.

Anslagsvis 250.000 mennesker i Liberias mistet livet under to borgerkriger som avløste hverandre i 1989-1997 og 1999-2003. I disse turbulente og forferdelige årene var det mange barn og unge som ikke fikk skolegang i det hele tatt. I etterkrigstidens Liberia er det viktigere enn noensinne at så mange som mulig får skolegang og undervisning. Det anses som et av de beste bidragene til å hindre ny krig i landet.

Ebola-epidemien i 2013/14 kostet også Liberia dyrt.  Omkring 5000 mennesker døde direkte av epidemien, mens like mange antas å ha dødd av andre sykdommer senere, som en følge av at helsevesenet / helsepersonell ble hardt rammet av epidemien. Økt skolegang og utdannelse kan også øke rekrutteringen av helsearbeidere.

Harper er en kystby, helt nede mot grensen til Elfenbenskysten. Det er drøyt 40 mil nordover til hovedstaden Monrovia. Den kjøreturen tar (minst) to dager med bil, kanskje mer i regntiden når veiene går i oppløsning. Byen ligger på et landområde mellom Atlanterhavskysten og utløpet av elven Hoffman. Det var i dette området frigjorte slaver fra USA og Karibia etablerte seg i 1820-40-årene, og la grunnlaget for å etablere staten Liberia i 1847. Harper City har idag omkring 20.000 innbyggere og er hovedstad i provinsen Maryland.

Harper var en gang en vakker og velholdt by. Men som landet forøvrig, ble Harper og Maryland hardt rammet av borgerkrigene 1989-2003. Mye av bebyggelsen og infrastrukturen ble ødelagt. Maryland er i dag en av Liberias mints utviklede regioner / fylker, men både lokale og sentrale myndigheter søker å bedre forholdene. Det er blant annet etablert et nytt universitet, som i sin tur øker behovet for videregående utdannelse og skoler som vårt prosjekt, J.S. Pratt High School.

Liberia ligger på vestkysten av Afrika. Landet har ca. fem millioner innbyggere. Liberia er republikk, og landets nåværende president er den tidligere fotballstjernen George Weah. Han etterfulgte metodisten Ellen Johnson Sirleaf som var president fra 2005 til 2018. Hun var Afrikas første kvinnelige statsoverhode.

Ca. 85,6 prosent av befolkningen er kristne og 12,2 prosent muslimer. Engelsk er offisielt språk og snakkes av ca 20%. I tillegg er det over 20 andre språk, knyttet til ulike etniske grupper i Liberia. I 2015 ble det anslått at 52 prosent av befolkningen var analfabeter. Gjennomsnittlig levealder i Liberia er 58,6 år.

Partnership in Development: Etter borgerkrigene, kunne Metodistkirkens Misjonsselskap i Norge gjenoppta samarbeidet med Metodistkirken i Liberia i 2006. En bærebjelke i samarbeidet har vært Partnership in Development-programmet CODEVEPRO (Community Development Program);  et program for utvikling av lokalsamfunn, med stor vekt på lokale behov, lokal styring og eierskap. Rehabiliteringen av J.S. Pratt School i Harper, er et slikt prosjekt. Gjennom «Partnership in Development»-avtalen, har prosjektet mottatt betydelig pengestøtte fra NORAD og Digni.  (Digni, tidligere Norsk Misjons Bistandsnemd, er en paraplyorganisasjon for 20 norske kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Digni støtter i dag ca. 120 prosjekter i ca. 40 land i samarbeid med Utenriksdepartementet og NORAD.)